-A A +A

Centrum

Polski

Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych

O G Ł O S Z E N I E

 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach   zakończyło realizację projektu pn.:

„Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego

z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych”

 

Cel projektu: Zwiększenie jakości efektywnie świadczonych usług zdrowotnych o wysokim

Polski

Informacja o zagrożeniach o charakterze korupcyjnym

Szanowni Państwo,
Zawsze wtedy gdy ktoś wykorzystuje swoją funkcję lub pozycję by zaspokoić czyjeś oczekiwania, a w zamian za to otrzymuje jakieś nienależne korzyści, mamy do czynienia z korupcją. W szczególności dotyczy to funkcjonariuszy publicznych i osób zawiadujących środkami publicznymi.
Najczęściej spotykane działania o charakterze korupcyjnym:

Polski

Pracownik Socjalny

W ramach Zakładu Psychoonkologii, pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego – Pani mgr Edyty Stryjeckiej, Tel. 41/367-40-41 lub 41/367-40-42

Pracownik socjalny zapewnia łączność pomiędzy chorym znajdującym się w Szpitalu a środowiskiem, z którego pacjent pochodzi oraz wszystkimi instytucjami pomocowymi, wspierającymi chorego po opuszczeniu placówki.

Do zadań pracownika socjalnego należy:

Polski

Pracownia Terapii Zajęciowej

W ramach Zakładu Psychoonkologii ŚCO działa:

Pracownia Terapii Zajęciowej

Terapia Zajęciowa w Świętokrzyskim Centrum Onkologii - jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego mającego źródło w naturalnych siłach witalnych organizmu, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Daje każdemu uczestnikowi szansę wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie, określonej jego wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami.

Polski

Strony

Udostępnij
Subskrybuj RSS - Centrum