-A A +A

ŚCO w terenie: cytobus i bezpłatna profilaktyka na Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza w niedzielę, 29 maja do skansenu w Tokarni na bezpłatne badania cytologiczne oraz konsultacje dietetyczne, edukację i profilaktykę.

29 maja zespół Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO oraz cytobus – mobilny gabinet położnej ŚCO będzie gościł z bezpłatną profilaktyką onkologiczną na Jarmarku Agroturystycznym w skansenie w Tokarni. Zapraszamy na bezpłatne badania i konsultacje. Czekamy w sektorze małomiasteczkowym.

W cytobusie - mobilnym gabinecie położnej ŚCO, w godzinach 11.00-15.00 będzie można wykonać bezpłatnie:

  • cytologię konwencjonalną i na podłożu płynnym – bezpłatne dwa badania podczas jednej wizyty, przeznaczone dla pań w wieku 25-59 lat, w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy,

Rejestracja na badania pod numerem telefonu: 609 99 00 33. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne panie wchodzące do cytobusa powinny zasłaniać usta i nos maseczką, przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk. Należy mieć ze sobą dokument z numerem PESEL

Diagnostyka w cytobusie ŚCO jest całkowicie bezpieczna. Personel został zaszczepiony przeciwko COVID-19, przestrzega zaleceń przeciwepidemicznych, stosuje środki ochrony indywidualnej, płyn do dezynfekcji. Wymaz cytologiczny jest pobierany przy pomocy jednorazowych sterylnych zestawów, po każdym badaniu fotel ginekologiczny jest dezynfekowany. W specjalistycznym pojeździe mieści się gabinet położnej, w którym znajduje się fotel ginekologiczny i niezbędne wyposażenie oraz wydzielona kabina higieny intymnej, aby pacjentka mogła się rozebrać i przygotować do badania.

W namiocie ŚCO, w godz. 11.00-15.00 bezpłatnie będą dostępne:

  • analiza składu ciała, pomiar tkanki tłuszczowej i BMI
  • konsultacje dietetyczne
  • pomiar ciśnienia tętniczego
  • nauka samobadania piersi na fantomach
  • edukacja w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy

Badania będą wykonywane w ramach realizowanych przez ŚCO projektów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Profilaktyka raka piersi – subregion północny RPSW.08.02.02 -26-0001/20; Profilaktyka raka szyjki macicy – subregion północny RPSW.08.02.02-26-0002/20). Projekty są przeznaczone dla mieszkanek województwa świętokrzyskiego. Z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych może skorzystać ponad 18,7 tys. kobiet w wieku 25 – 59 lat (cytologia) i 50 – 69 lat (mammografia). Partnerami ŚCO w tych projektach są: Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach,  Stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem jajnika Niebieski Motyl i Świętokrzyski Klub Amazonki w Kielcach. Więcej informacji o projektach:

https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/subregion-polnocny

https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/subregion-polnocny-0

 

Aktualności
Udostępnij