-A A +A

Z miłości do zdrowia robiliśmy badania w Pasażu Świętokrzyskim

Świętokrzyskie Centrum Onkologii wsparło bezpłatnymi badaniami i poradami inicjatywę „Zdrowie kochamy  więc się badamy”, która odbyła się w Pasażu Świętokrzyskim w sobotę, 14 kwietnia. Hitem okazał się cytobus – czyli mobilny gabinet położnej ŚCO, w którym 29 pań wykonało bezpłatne badania cytologiczne.

Joanna Chądzńska i Jadwiga Zapała z Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO udzielały również informacji dotyczących profilaktyki raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego, czerniaka i raka płuc, uczyły samobadania piersi, mierzyły ciśnienie tętnicze, stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz udzielały porad antytytoniowych osobom, które chciały rzucić palenie papierosów. Ogółem z instruktażu, porad i konsultacji skorzystało blisko 60 osób. W cytobusie ŚCO 28 pań wykonało bezpłatne badania cytologiczne, każda pacjentka została obdarowana kobiecym zestawem przypominającym o profilaktyce raka szyjki macicy.  

Ideą festynu „Zdrowie kochamy, więc się badamy” było propagowanie zdrowego stylu  życia, promocja działań na rzecz ochrony zdrowia oraz zwiększenie  świadomości wśród mieszkańców na temat profilaktyki zdrowia. Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom akcji.

Aktualności
Udostępnij