-A A +A

Publikacje naukowe

Pracownicy ŚCO są autorami wielu publikacji zamieszczonych w czasopismach medycznych. Spis najnowszych publikacji poniżej:

Publikacje naukowe:

Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem ściśle współpracuje z Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem (IARC), Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz Europejską Siecią Rejestrów Nowotworowych (ENCR). Materiał epidemiologiczny gromadzony w Świętokrzyskim Biurze Rejestracji Nowotworów stanowi istotny wkład do analiz dotyczących obciążenia nowotworami złośliwymi w Polsce i na świecie. Na bazie współpracy międzynarodowej opublikowano 32 prace naukowe. Wykaz tych publikacji zaprezentowano poniżej.

Berrino F, Verdecchia A, Lutz JM et al. Group Author(s): EUROCARE Working Grp. Comparative cancer survival information in Europe. Eur J Cancer  2009; 45(6): 901-8.

DOI: 10.1016/j.ejca.2009.01.018   

De Angelis R, Francisci S, Baili P et al. Group Author(s): EUROCARE Working Grp. The EUROCARE-4 database on cancer survival in Europe: Data standardisation, quality control and methods of statistical analysis. Eur J Cancer 2009: 45(6): 909-30.

DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.003   

Sant M, Allemani C, Santaquilani M et al. Group Author(s): EUROCARE Working Grp. EUROCARE-4. Survival of cancer patients diagnosed in 1995-1999. Results and commentary. Eur J Cancer 2009: 45(6): 931-91.

DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.018   

Gatta G, Zigon G, Capocaccia R et al. Group Author(s): EUROCARE Working Grp. Survival of European children and young adults with cancer diagnosed 1995-2002. Eur J Cancer 2009; 45(6): 992-1005.

DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.042   

Quaglia A, Tavilla A, Shack L et al. Group Author(s): EUROCARE Working Grp. The cancer survival gap between elderly and middle-aged patients in Europe is widening. Eur J Cancer 2009; 45(6): 1006-16.

DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.028   

Micheli A, Ciampichini R, Oberaigner W et al. Group Author(s): EUROCARE Working Grp. The advantage of women in cancer survival: An analysis of EUROCARE-4 data. Eur J Cancer 2009; 45(6): 1017-27.

DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.008   

Brenner H, Francisci S, de Angelis R et al. Group Author(s): EUROCARE Working Grp. Long-term survival expectations of cancer patients in Europe in 2000-2002. Eur J Cancer 2009; 45(6): 1028-41.

DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.005   

Verdecchia A, Guzzinati S, Francisci S, et al. Group Author(s): EUROCARE Working Grp. Survival trends in European cancer patients diagnosed from 1988 to 1999. Eur J Cancer 2009; 45(6): 1042-66.

DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.029   

Francisci S, Capocaccia R, Grande E et al. Group Author(s): EUROCARE Working Grp. The cure of cancer: A European perspective. Eur J Cancer 2009; 45(6): 1067-79.

DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.034   

Rosso S, De Angelis R, Ciccolallo L et al. Group Author(s): EUROCARE Working Grp. Multiple tumours in survival estimates. Eur J Cancer 2009; 45(6): 1080-94.

DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.030   

Anttila A, Ronco G. Group Author(s): European Union; EUNICE. Description of the national situation of cervical cancer screening in the member states of the European Union. Eur J Cancer 2009; 45(15): 2685-2708.

DOI: 10.1016/j.ejca.2009.07.017   

Gatta G, Zigon G, Aareleid T et al. Patterns of care for European colorectal cancer patients diagnosed 1996-1998: A EUROCARE High Resolution Study. Acta Oncol 2010; 49(6): 776-83.

DOI: 10.3109/02841861003782009   

Gatta G, Capocaccia R, Trama A et al. Group Author(s): RARECARE Working Grp. The Burden of Rare Cancers in Europe. Rare Diseases Epidemiology. Book Series: Advances in Experimental Medicine and Biology 2010; 686: 285-303.

Góźdź S, Debska A, Lasota-Bielska M et al. Five-year relative survival rates in Swietokrzyskie voivodeship (Poland) on the basis of the Swietokrzyskie Cancer Registry data. [Wzgledne wskazniki 5-letnich przezyc na nowotwory zlosliwe w wojewodztwie swietokrzyskim na podstawie danych Swietokrzyskiego Rejestru Nowotworow]. Prz Epidemiol 2011; 65(4): 657-61.

Zigon G, Berrino F, Gatta G et al. Group Author(s): EUROCARE Working Grp. Prognoses for head and neck cancers in Europe diagnosed in 1995-1999: a population - based study. Ann Oncol 2011; 22(1): 165-74.

DOI: 10.1093/annonc/mdq306   

Trama A, Mallone S, Nicolai N et al. Group Author(s): RARECARE Working Grp. Burden of testicular, paratesticular and extragonadal germ cell tumours in Europe. Eur J Cancer 2012; 48(2): 159-69.

DOI: 10.1016/j.ejca.2011.08.020   

Visser O, Adolfsson J, Rossi S et al. Group Author(s): RARECARE Working Grp. Incidence and survival of rare urogenital cancers in Europe. Eur J Cancer 2012; 48(4): 456-64.

DOI: 10.1016/j.ejca.2011.10.031   

Van Dijk BAC, Gatta G, Capocaccia R et al. Group Author(s): RARECARE Working Grp. Rare cancers of the head and neck area in Europe. Eur J Cancer 2012; 48(6): 783-96.

DOI: 10.1016/j.ejca.2011.08.021   

Oberaigner W, Minicozzi P, Bielska-Lasota M et al. Group Author(s): EUROCARE Working Grp. Survival for Ovarian Cancer in Europe: The across-country variation did not shrink in the past decade. Acta Oncol 2012; 51(4): 441-53.

DOI: 10.3109/0284186X.2011.653437   

Mallone S, De Vries E, Guzzo M et al. Group Author(s): RARECARE WG. Descriptive epidemiology of malignant mucosal and uveal melanomas and adnexal skin carcinomas in Europe. Eur J Cancer 2012; 48(8): 1167-75.

DOI: 10.1016/j.ejca.2011.10.004   

Siesling S, van der Zwan JM, Izarzugaza I et al. Group Author(s): RARECARE Working Grp. Rare thoracic cancers, including peritoneum mesothelioma. Eur J Cancer 2012; 48(7): 949-60.

DOI: 10.1016/j.ejca.2012.02.047   

Sant M, Minicozzi P, Lagorio S et al. Group Author(s): EUROCARE Working Grp. Survival of European patients with central nervous system tumors. Int J Cancer 2012; 131(1): 173-85.

DOI: 10.1002/ijc.26335   

Faivre J, Trama A, De Angelis R et al. Group Author(s): RARECARE Working Grp. Incidence, prevalence and survival of patients with rare epithelial digestive cancers diagnosed in Europe in 1995-2002. Eur J Cancer 2012; 48(10): 1417-24.

DOI: 10.1016/j.ejca.2011.10.038   

Gatta G, Ferrari A, Stiller C et al. Group Author(s): RARECARE Working Grp. Embryonal cancers in Europe. Eur J Cancer 2012; 48(10): 1425-33.

DOI: 10.1016/j.ejca.2011.12.027   

Crocetti E, Trama A, Stiller C et al. Group Author(s): RARECARE Working Grp. Epidemiology of glial and non-glial brain tumours in Europe. Eur J Cancer 2012; 48(10): 1532-42.

DOI: 10.1016/j.ejca.2011.12.013   

Visser O, Trama A, Maynadie M et al. Group Author(s): RARECARE Working Grp. Incidence, survival and prevalence of myeloid malignancies in Europe. Eur J Cancer 2012; 48(17): 3257-66.

DOI: 10.1016/j.ejca.2012.05.024   

Gavin AT, Francisci S, Foschi R et al. Group Author(s): EUROCARE-4 Working Grp. Oesophageal cancer survival in Europe: A EUROCARE-4 study. Cancer Epidemiol 2012; 36(6): 505-12.

DOI: 10.1016/j.canep.2012.07.009   

Gatta G, Mallone S, van der Zwan JM et al. Cancer prevalence estimates in Europe at the beginning of 2000. Ann Oncol 2013; 24(6): 1660-6.

DOI: 10.1093/annonc/mdt030

Allemani C, Rachet B, Weir HK et al. Colorectal cancer survival in the USA and Europe: a CONCORD high-resolution study. BMJ Open 10; 3(9): e003055.

DOI: 10.1136/bmjopen-2013-003055

Gozdz S, Krzyzak M, Maslach D et al. Premature mortality due to cancer in Swietokrzyskie Province (Poland) in 1999-2010. Prz Epidemiol 2013; 67(3): 477-82, 575-9.  

Gozdz S, Krzyzak M, Maslach D et al. Trends of premature mortality in Swietokrzyskie Province (Poland), years 2002-2010. Rocz Panstw Zakl Hig 2013; 64(3): 205-10.

Allemani C, Weir HK, Carreira H et al. Group Author(s): CONCORD Working Grp. Global surveillance of cancer survival 1995–2009: analysis of individual data for 25 676 887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2). The Lancet - 26 November 2014

DOI: 10.1016/S0140-6736(14)62038-9

Udostępnij