-A A +A

Europejski Tydzień Urologii w Kielcach oczami Gladiatorów

W dniu 21.09.2019 r Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator  Odział Świętokrzyski oraz Klinika Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  zorganizowały rodzinne seminarium z okazji Europejskiego Tygodnia Urologii.

W Sali Konferencyjnej budynku administracji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 C, zebrało się ponad 100 słuchaczy nie tylko członków Stowarzyszenia Gladiator z terenu województwa świętokrzyskiego  , ale również osób które postanowiły skorzystać z zaproszenia organizatorów i otwartej formuły organizowanego spotkania z terenu Kielc, Ostrowca, Skarżyska, Starachowic oraz Szydłowca i Lipska (woj. mazowieckie), chętnych do wysłuchania prezentacji i wykładów o tematyce związanej z urologią i chorobami nowotworowymi układu moczowo- płciowego przygotowanych przez specjalistów Świętokrzyskie Centrum Onkologii  w Kielcach. Jeszcze przed i już w trakcie realizacji programu seminarium osoby chętne mogły skorzystać z propozycji przebadanie się po raz pierwszy w zakresie BMI,  PSA, tlenku węgla w wydychanym powietrzu, konsultacji urologicznej, konsultacji dietetyka.

Ogółem z badań skorzystało 25 osób, a osoby, które z przyczyn czasowych nie zdążyły być przebadane 21.09.br zostały wpisane na listę rezerwowa i w dogodnym terminie będą zaproszone do wykonania tych badań przez specjalistów.

Seminarium otworzyli Panowie  Dr n.med. Jarosław Jaskulski FEBU specjalista urolog i Janusz Marszycki Prezes Oddziału Świętokrzyskiego Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator, którzy powitali licznie przybyłych  gości i przedstawili program oraz osoby referujące.

Następnie kolejno specjaliści ŚCO przedstawili prezentacje na tematy ujęte w programie seminarium.

Temat „Nowotwory dziedziczne układu moczowo-płciowego” przedstawiła Pani Dr Beata Klonowska specjalista genetyki klinicznej. „Niepokojące objawy w urologii” zreferował Dr Zachar Karakoz,  „Zaburzenia wzwodu prącia” przedstawił  Dr Mateusz Obarzanowski.

„Nowotwór złośliwy jądra” zreferował  Dr Jarosław Jaskulski. Temat „Kamica moczowa” przedstawił Dr Paweł Klonowski. Bardzo ciekawą prezentacja z zakresu „Styl życia, a nowotwory układu moczowo-płciowego” przedstawiła Pani  mgr Jadwiga Zapała specjalista promocji zdrowia Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO. Wstępnego podsumowania seminarium dokonał  Pan Prezes  Janusz Marszycki, który zwięźle zapoznał słuchaczy z osiągnięciami Stowarzyszenia oraz aktualnymi przedsięwzięciami realizowanymi w 2019 roku. Prezes Janusz Marszycki podziękował również zarówno tym , którzy zechcieli w tym wolnym dniu skorzystać z propozycji zaproponowanej przez Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator  Odział Świętokrzyski  oraz Klinikę Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  i uczestniczyć w rodzinnym seminarium z okazji Europejskiego Tygodnia Urologii oraz wykładowcom , którzy referowali poszczególne tematy programu seminarium. Słowo końcowe wygłosił moderator seminarium Pan Dr Paweł Orłowski, który również dziękując za tak liczny udział słuchaczy wyjawił nadzieję, iż tematyka przedstawiona słuchaczom wzbudziła ich zainteresowania i przyczyniła się do wzbogacenia wiedzy w zakresie konieczności poddawania się szeroko pojętym  urologicznym badaniom profilaktycznym. Z wielu pytań zadawanych specjalistom wyłoniło się przesłanie płynące z owocnego i wzbudzającego duże zainteresowanie wśród słuchaczy spotkania …

Najtańsza i  najskuteczniejsza  metoda leczenia  chorób układu moczowa- płciowego, to profilaktyka.

Po oficjalnym  zakończenie programu seminarium w trakcie czasu przewidzianego na zdrowy catering prowadzono  jeszcze przez dłuższy czas indywidualne rozmowy uczestników z wykładowcami i specjalistami.

Dla pacjenta
Udostępnij