-A A +A

Lokalnych liderów w Wodzisławiu przekonywaliśmy, że warto żyć zdrowo

W seminarium edukacyjnym, dotyczącym projektu „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Zachodniego”, które odbyło się 20 lipca w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu, uczestniczyli lokalni liderzy: samorządowcy, radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, ochrony zdrowia.

Projekt, dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizuje Świętokrzyskie Centrum Onkologii w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Wodzisławiu. Jego celem jest zachęcenie kobiet w wieku 50 -59 lat z Subregionu Zachodniego obejmującego gminy w powiecie jędrzejowskim i włoszczowskim oraz gminę Łopuszno z powiatu kieleckiego do przeprowadzenia badań mammograficznych oraz do zdrowego stylu życia. – Chcemy przekonać panie, że profilaktyka raka piersi i badania mammograficzne są czymś absolutnie naturalnym, czego nie trzeba się bać. Badamy się po to, żebyśmy były zdrowe – mówiła dr Małgorzata Biskup, kierownik projektu.

W każdej gminie będą się odbywały spotkania edukacyjne dla kobiet i osobno dla mężczyzn, podczas których będzie można nauczyć się zdrowego stylu życia, poznać zasady diety przeciwnowotworowej, prawidłowej higieny ciała, czujności onkologicznej, będzie również prowadzona praktyczna nauka samobadania piersi. Takie działania będą prowadzone do końca maja 2019 roku. Aby zwiększyć dostępność do mammografii, mieszkanki tego subregionu będą mogły zamówić bezpłatny transport do ŚCO w Kielcach i z powrotem do miejsca zamieszkania (wystarczy, że zbierze się pięcioosobowa grupa pań chcących się zbadać), a także opiekę dla osoby niesamodzielnej (np. dziecka lub osoby z niepełnosprawnościami) na czas wyjazdu na badania. Rejestracja na badania, zamówienie transportu i opieki dla osoby niesamodzielnej pod numerem infolinii: 607 77 88 88. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 464 026,69 zł.

- Bardzo się cieszę, że takie działania będą podejmowane, bo często mieszkanki mniejszych miejscowości mają problem z dotarciem do profilaktyki. Teraz będzie im łatwiej i mam nadzieję, że panie będą chętnie korzystały z tych udogodnień – powiedziała Renata Koziara, sekretarz gminy Wodzisław.

26 lipca odbyło się już pierwsze spotkanie edukacyjne dla mieszkanek gminy Wodzisław.

1 sierpnia odbędzie się spotkanie dotyczące profilaktyki raka piersi dla mężczyzn (1. 08, świetlica środowiskowa w Wodzisławiu, ul. Kościelna 6, godz. 16.00). Uczestnicy spotkania otrzymują materiały piśmiennicze i edukacyjne.

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij