-A A +A

Obchody Dnia Zdrowia

Członkowie Stowarzyszenia Mężczyzn  z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Oddział Świętokrzyski w Kielcach, obchodami Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem „Tylko w chorobie ceni się zdrowie” zainicjowali w Skarżysku Kamiennej, kolejny rok działalności.

Pierwsze spotkanie mające charakter otwartego dla wszystkich chętnych i połączone z wykładem i dyskusją odbyło się na tematy:

  • Znaczenie prawidłowej diety i zdrowego trybu życia w profilaktyce chorób prostaty,
  • Otyłość i cukrzyca- wróg naszego wieku,
  • Rak prostaty- profilaktyka chorób prostaty obowiązkiem świadomego mężczyzny. Psychologiczne bariery  w profilaktyce chorób nowotworowych.

Inauguracyjne przedsięwzięcie zrealizowano w ramach zadania publicznego pt. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1638). Tytuł zadania to: Opracowanie i prowadzenie  kampanii edukacyjnej mającej na celu kształtowanie nawyków oraz postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Hasło, które jednocześnie stało się wyznacznikiem działań Stowarzyszenia w roku 2018 brzmi: Profilaktyka- podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi.

Wykłady poprowadzili: lek.med. Marcin Witek, specjalista urolog oraz mgr Marta Kaleta- dietetyk  i trener personalny w jednej osobie.

Miejscem spotkania były gościnne progi Klubu Seniora w Skarżysku Kamiennej. W spotkaniu wzięło udział 40 osób.

Miłym akcentem spotkania tradycyjnie były pytania, odpowiedzi i  dyskusje kuluarowe zakończone poczęstunkiem przygotowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku.

Następne spotkanie odbędzie się 19.04.2018 r. w Domu Kultury w Ćmielowie. Tematem wiodącym będzie” Rak prostaty- profilaktyka chorób prostaty obowiązkiem świadomego mężczyzny. Psychologiczne bariery  w profilaktyce chorób nowotworowych.  Tematem uzupełniającym „Znaczenie prawidłowej diety i zdrowego trybu życia w profilaktyce chorób nowotworowych w tym  gruczołu prostaty.

 

Wszystkie spotkania mają charakter otwarty.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w zaplanowanych spotkaniach.

 

Opracował: Janusz Marszycki

Dla pacjenta
Udostępnij