-A A +A

Prawa Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Przyjęcia interesantów w Biurze RZECZNIKA PRAW PACJENTA:

Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00

Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00

Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00

Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00

Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00

Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: www.rpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 0-800-190-590 (pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00)

Kontakt: kancelaria@rpp.gov.pl

PRAWA PACJENTA

 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanej z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej.
 11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

 

 

 

Dla pacjenta
Udostępnij