-A A +A

Spotkanie edukacyjne dla mężczyzn w Staszowie

Na spotkaniu edukacyjnym 14 grudnia w Staszowie zaznajamialiśmy mężczyzn z profilaktyką raka piersi, aby zachęcali kobiety w ich rodzinach do wykonywania badań mammograficznych i samoobserwacji swojego organizmu. Panowie układali również hasła zapraszające panie na badania profilaktyczne. Zwycięzca konkursu na najlepsze hasło otrzymał w nagrodę sprzęt AGD.

Dla pacjenta
Udostępnij