-A A +A

Spotkanie edukacyjne w Opatowie

SPOTKANIE EDUKACYJNE
Zorganizowane przez Stowarzyszenie  „GLADIATOR” w Opatowie
 
W dniu 15.09.2017 o godz.16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opatowie odbyło się spotkanie (wykład) na temat: Stres, niehigieniczny tryb życia i niezdrowe żywienie przyczyną chorób nowotworowych”.  Spotkanie  w Opatowie to kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania publicznego pt. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (Dz. U.  2016. 1638. j. t., z późn. zm.), „Opracowanie kampanii edukacyjnej mającej na celu kształtowanie nawyków oraz postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Tytuł hasło- Tylko do prawdziwych mężczyzn”.
Przedsięwzięcie współfinansowane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.                                  
Wykład poprowadziła mgr Jadwiga Zapała Specjalista ds. Promocji Zdrowia ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
W spotkaniu uczestniczyli między innymi członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opatowie oraz zaproszeni goście z terenu Gminy Opatów, reprezentanci
Starostwa Powiatowego oraz radia Opatów.                                                                                    
Po wykładzie, w którym wzięło udział ok. 40 osób odbyła się dyskusja, w trakcie której poruszono wiele kwestii dotyczących chorób nowotworowych, profilaktyki oraz sposobów leczenie w przypadkach zdiagnozowanej choroby. Pani mgr Jadwiga Zapała udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane przez uczestników spotkania, które zakończyło się ok. godz.19:00.
Tradycyjnie na zakończenie spotkania zorganizowano catering  przy wsparciu sponsorów HUAN s.c  w Opatowie oraz biura turystycznego Horyzont z Ostrowca Św., w trakcie którego prowadzono jeszcze dalsze rozmowy  kuluarowe.
Nad organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia czuwał członek Stowarzyszenia z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego Kolega Tomasz Perczak.
Zapraszamy na następne nasze spotkania w województwie świętokrzyskim.

 

Dla pacjenta
Udostępnij