-A A +A

Szczepienia przeciwko COVID-19 dla grupy 1b

Od dnia 10 marca możliwa jest rejestracja na szczepienie przeciwko COVID 19 pacjentów z tzw. grupy 1b.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia / Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 do grupy 1b należą osoby:

 • u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią a nie rozpoczęto leczenia,
 • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
 • oczekujące na przeszczepienie,
 • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,
 • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej,
 • dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek.

Rejestracja na szczepienie:

 1. E-skierowania na szczepienie: Dla większości pacjentów z grupy 1b zostały wygenerowane automatycznie e-skierowania przez Centrum eZdrowia. E-skierowanie na szczepienie jest ważne przez 90 dni od dnia wystawienia.
 2. Pacjentom zakwalifikowanym do grupy 1b, którzy nie otrzymali automatycznie e-skierowania ze względu na brak ich danych w NFZ (np. osoby ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, u których nie rozpoczęto leczenia, osoby oczekujące na przeszczep, osoby nie korzystające z publicznego systemu ochrony zdrowia lub osoby chore onkologicznie leczone w ramach badań klinicznych), e- skierowanie na szczepienie może wystawić lekarz prowadzący (np. onkolog) lub lekarz POZ.
 3. Pacjent onkologiczny, spełniający warunki kwalifikacji do grupy 1b i posiadający e-skierowanie na szczepienie, może zapisać się na szczepienie w:
 4. W Świętokrzyskim Centrum Onkologii rejestracja na szczepienie dla pacjentów onkologicznych – spełniających kryteria kwalifikacji dla grupy 1b - odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu: 41 36 74 733 lub poprzez formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępny TUTAJ
  Faktyczny termin wykonania szczepienia będzie uzależniony od kolejności zgłoszeń i dostępności szczepionki. O dacie szczepienia pacjent zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem.
  W celu usprawnienia procesu, na wyznaczany termin szczepienia, prosimy zabrać wypełniony formularz – Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (w załączeniu).
 5. Pacjenci onkologiczni hospitalizowani w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i spełniający kryteria grupy 1b, będą szczepieni zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Kwalifikacja do szczepienia będzie się odbywała w klinice / dziale, w której są leczeni.
 6. Szczegółowe informacje, w tym szczegółowe wytyczne kliniczne dot. szczepień, dla tej grupy pacjentów dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osoby-przewlekle-chore
Dla pacjenta
Udostępnij