-A A +A

Telefony

Wyszukaj

Diagnostyka obrazowa - TK
Sekretariat TK i RM
Telefon:
41 367 4638
Diagnostyka obrazowa - USG
Fax:
41 367 4097
Diagnostyka obrazowa - USG
Sekretariat główny ZDO
Telefon:
41 367 4246
Diagnostyka obrazowa - USG
Kierownik
Telefon:
41 367 4247
Diagnostyka obrazowa - USG
Rejestracja - rtg (korytarz) Ip.
Telefon:
41 367 4253
Dydaktyczno-Naukowy
Kierownik
Telefon:
41 367 4236
DYREKCJA
Sekretariat Dyrektora Naczelnego
Telefon:
41 367 4501
DYREKCJA
Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych
Telefon:
41 3674506
DYREKCJA
Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych
Telefon:
41 367 4507
DYREKCJA
Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych
Fax:
41 367 4096

Strony

Udostępnij