-A A +A

Udane spotkanie w Busku Zdroju na temat „Stres, niehigieniczny tryb życia i niezdrowe żywienie przyczyną chorób nowotworowych”

Członkowie Stowarzyszenia Mężczyzn  z Chorobami Prostaty "Gladiator"   im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Oddział Świętokrzyski w Kielcach, zorganizowali  w dniu 14.05.2018 r., inauguracyjne,  otwarte spotkaniu  na temat „ Stres, niehigieniczny tryb życia   i niezdrowe żywienie przyczyną chorób nowotworowych”. Było to pierwsze spotkanie w Busku Zdroju, w którym Stowarzyszenie Gladiator jeszcze nie podejmowało żadnych  działań, a w tym roku już czwarte zorganizowane przez Stowarzyszenie.   
Przedsięwzięcie zainaugurowało działania terenowe podejmowane przez Stowarzyszenie GLADIATOR w regionach jeszcze nie objętych zasięgiem inicjatyw  statutowych i programowych, i zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego „Ochrona  i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  2016. 1638. j. t., z późn. zm.)”, tytuł zadania-  Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania chorobom nowotworowym układy moczowego i płciowego u mężczyzn, dla członków Stowarzyszenia Mężczyzn   z Chorobami Prostaty GLADIATOR oraz osób zaproszonych z terenu Buska Zdroju oraz  Powiatu Buskiego i Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego  z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.
Liczny udział słuchaczy ( 45 osób) , którzy z uwagą słuchali przedstawianych zagadnień ciekawie podanych w ramach prezentacji przygotowanej przez Panią Martę Kaletą - Specjalistę  ds. żywienia, a także trenera personalnego, to niewątpliwa zasługa bardzo dobrej współpracy zadzierzgniętej, w trakcie przygotowań spotkania, pomiędzy  Prezesem Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Gladiator  Januszem Marszyckim i Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku i Paniami Dyrektor Anną Kanią  oraz Olą Kowalczyk oraz Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Panem Andrzejem Smulczyńskim.
Przy okazji prezentacji zagadnień zawartych w planowanym wykładzie był również czas na zadawanie pytań oraz czas poświęcony na prezentację Stowarzyszenia Gladiator i podzielenia się osiągnięciami zgromadzonymi w okresie XV lat działalności Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Gladiator .
Bardzo dziękuję współorganizatorom za pomoc w zorganizowaniu spotkania i uczestnikom za możliwość poznania się oraz  przedstawienia Stowarzyszenia Gladiator jako organizacji użytku publicznego, której głównym celem działania jest podniesienie świadomości mężczyzn w zakresie konieczności wykonywania badań i wczesnego wykrywania choroby nowotworowej prostaty oraz układu moczowego.
Myślę i wierzę, że hasła przewodnie głoszone przez Stowarzyszenie w roku 2018,  - Jeden mężczyzna zbadany urologicznie po 40 roku życia, to jedno uratowane życie i - „Profilaktyka- podstawowa broń  w walce z chorobami nowotworowymi”, trafiły na podatny grunt w postaci wdzięcznych słuchaczy , którzy zadeklarowali wsparcie dla edukacyjnych działań Stowarzyszenia.  
Do zobaczenia przy okazji następnego spotkania.

Prezes Zarządu
Janusz Marszycki     

 

Dla pacjenta
Udostępnij