-A A +A

Udane spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Udane spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim na temat „Rak pęcherza moczowego - najczęściej występujący w Polsce nowotwór układu moczowego. Nowotwór nerek”.
Członkowie Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Oddział Świętokrzyski w Kielcach, zorganizowali, w dniu 15.10.2018 r., we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Ostrowca Świętokrzyskiego otwarte spotkanie na temat „ Rak pęcherza moczowego - najczęściej występujący w Polsce nowotwór układu moczowego. Nowotwór nerek”.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016. 1638. j. t., z późn. zm.)”, tytuł zadania- Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania chorobom nowotworowym układy moczowego i płciowego u mężczyzn, dla członków Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR oraz osób zaproszonych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Powiatu Ostrowieckiego i Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.
Liczny udział słuchaczy (150 osób) , którzy z uwagą wysłuchali przedstawianych zagadnień, ciekawie zaproponowanych w ramach prezentacji przygotowanej przez lekarza urologa Antoniego Domagały, to niewątpliwa zasługa bardzo dobrej współpracy Członków Stowarzyszenia z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, Panów Zbigniewa Wojny i Tomasza Perczaka, z uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu.
Przy okazji prezentacji zagadnień zawartych w wykładzie był również czas na zadawanie pytań oraz czas poświęcony na prezentację Stowarzyszenia Gladiator i podzielenia się osiągnięciami zgromadzonymi w okresie XV lat działalności Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Gladiator .
Bardzo dziękuję Członkom Stowarzyszenia z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz współorganizatorom za pomoc w zorganizowaniu spotkania i uczestnikom za możliwość poznania się oraz przedstawienia Stowarzyszenia Gladiator, jako organizacji użytku publicznego , której głównym celem działania jest podniesienie świadomości mężczyzn w zakresie konieczności wykonywania badań i wczesnego wykrywania choroby nowotworowej prostaty oraz układu moczowego.
Myślę i wierzę, że hasła przewodnie głoszone przez Stowarzyszenie w roku 2018, - Jeden mężczyzna zbadany urologicznie po 40 roku życia , to jedno uratowane życie i - „ Profilaktyka- podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi”, trafiły na podatny grunt w postaci wdzięcznych słuchaczy i słuchaczek , którzy zadeklarowali wsparcie dla edukacyjnych działań Stowarzyszenia.
Do zobaczenia przy okazji następnego spotkania.

Prezes Zarządu
Janusz Marszycki

Dla pacjenta
Udostępnij