-A A +A

Wspomnienia z obchodów XV lecia Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR

Wspomnienia z obchodów XV lecia Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR

DRODZY PAŃSTWO

W ślad za bardzo miłą i życzliwą dla Stowarzyszenia Gladiator, umieszczoną w naszym Jubileuszowym wydaniu BIULETYNU GLDAIATOR, wypowiedzią skierowaną między innymi do nas przez Pana Profesora Stanisława Góździa,

pragnę przypomnieć, iż piętnaście lat temu w październiku 2003 r., trzech odważnych mężczyzn z naszego regionu, w tym były wojewoda kielecki Włodzimierz Pasternak, Andrzej Litwin – dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i Czesław Rogala zdecydowało się powiedzieć publicznie o problemie typowo męskim, czyli o raku prostaty. Założyli Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR.

Stowarzyszenie, od początku wspierał Pan Profesor Stanisław Góźdź oraz dr n. med. Stefan Olszewski - dzisiejszy patron Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Panowie słusznie założyli, że pacjenci, którzy uporali się z chorobą nowotworową będą ogromnym i najskuteczniejszym wsparciem dla innych, dopiero rozpoczynających swoje zmagania z chorobą.

Czy te założenia się potwierdziły?????

Czy my , Panowie po przejściach byliśmy i jesteśmy znakomitymi edukatorami w zakresie profilaktyki raka prostaty ?????

Czy swoim przykładem zachęcamy innych mężczyzn do badań, dodajemy odwagi, a przede wszystkim , czy jesteśmy żywymi dowodami na to, że z rakiem można wygrać ??????

Dokąd świeca naszego żywota płonie, dokąd robimy, to co robimy i dokąd inni oczekują od nas działania, i wielokrotnie dają nam tego dowody,

dobrym słowem, pomocą finansową, czy wsparciem merytorycznym i organizacyjnym, dokąd inni oczekują od nas pomocy, to do tego momentu będziemy, to robić.

Będziemy nadal edukować w zakresie profilaktyki raka prostaty i innych chorób nowotworowych.

Będziemy nadal zachęcać i namawiać innych mężczyzn do badań profilaktycznych, dodając im odwagi swoim żywym przykładem , że z rakiem można wygrać !!!!!!!!! Ale trzeba tą walkę podjąć !!!!!!!!! i walczyć !!!!!!!!!

Dziękujemy naszym zaproszonym gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość i ciepłym słowem oraz życzeniami docenili nasz trud społecznej pracy.

Dziękujemy Panom Profesorom Andrzejowi Borówce i Stanisławowi Góździowi za słowa uznania , dziękujemy Panu Marszałkowi Adamowi Jarubasowi, Panu Wiceprezydentowi Andrzejowi Sygutowi , dziękujemy naszemu Prezesowi Tadeuszowi Włodarczykowi za słowa uznania i za to, że w tym dniu byli z nami i wspólnie świętowali XV lecie Stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy do nas kierowali ciepłe słowa świadczące o uznaniu i szacunku dla naszej społecznej pracy.

Dziękujemy!!!!!!!!!

W trakcie obchodów wielokrotnie gratulowaliśmy sobie wspaniałego jubileuszu.

Wyróżniliśmy osoby , instytucje, firmy, które przez te XV lat wspomagały Stowarzyszenie myślą, mową i uczynkiem.

Ja, jako Prezes Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia GLADIATOR, dziękuję serdecznie za to, co już zrobili Świętokrzyscy Gladiatorzy, Ci zdeklarowani i Ci wspierający, i proszę o kontynuację działań.

DRODZY PAŃSTWO

Dwa hasła przewodnie przyświecają działaniom Stowarzyszeni w roku 2018. Pierwsze brzmi: - Jeden mężczyzna zbadany urologicznie po 40 roku życia , to jedno uratowane życie.

Drugie hasło propagowane przez Stowarzyszenie , to „ Profilaktyka- podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi”.

Pamiętajmy o tym i wszędzie, gdzie się da, mówmy o tym, o czym się dowiadujemy na naszych spotkaniach . Kropla drąży skałę i niech nasza kropka wiedzy drąży skałę braku tej wiedzy wciąż u większości mężczyzn w naszym województwie w kwestiach chorób nowotworowych.

Bo najważniejsze w życiu jest dawanie , a nie branie.

Dawać, to znaczy troszczyć się o kogoś, o drugiego człowieka, okazywać mu w ten sposób miłość bez oczekiwania na zapłatę.

Bo taki charakter ma nasza społeczna praca.

Nasze działania wynikają z chęci dawania i troski o drugiego człowieka.

Troski o drugiego człowieka , żeby uniknął naszych przykrości i doświadczeń.

Dlatego troszczmy się nadal właśnie w ten sposób o swoich przyjaciół, kolegów , znajomych i mówmy im , jak najczęściej się da o profilaktyce i badaniach urologicznych.

Szanowni Państwo:

Powiedziano Miłości: - Napisz swoje imię. Napisała. Powiedziano Miłości: - Odczytaj. Odczytała. Powiedziano Miłości: - Policz litery. Odpowiedziała: - Nie uczyłam się rachować.

DZIĘKUJĘ !!!!!!!

Prezes Zarządu

Janusz Marszycki

Lista instytucji i osób wyróżnionych LAUREM GLADIATORA:

wręczanym w związku z obchodami Jubileuszu XV lecia Działalności Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „GLADIATOAR” w Kielcach.

1. Wyróżnienia dla najaktywniejszych- członków i wolontariuszy, kolporterów Stowarzyszenia;

 • Tadeusz Włodarczyk, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia GLADIATOR Zbigniew Szczepański- Skarbnik Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
 • Władysław Pocheć- Wiceprezes Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
 • Longina Perczak- wolontariusz Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
 • Andrzej Włoch- członek Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
 • Zbigniew Wojna- członek Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
 • Jan Chudzik- członek Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”
 • Andrzej Wiśniewski- członek Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.

 

2. Wyróżnienia dla partnerów i instytucji wspierających:

 • Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
 • Anna Nocuń - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 • Tomasz Jagiełło- Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 • Wojciech Lubawski - Prezydent Kielc,
 • Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Kielce.
 • Prezydent Miasta Skarżysko Kamienna

 

3. Wyróżnienia za mecenat- Instytucji i Firm wspierających działania Stowarzyszenia „GLADIATOR”:

 • Alma & Alpiex S.A.
 • Polskie Radio Kielce.

 

4. Wyróżnienia dla lekarzy, specjalistów współpracujących ze Stowarzyszeniem „GLADIATOR:

 • zbiorowe wyróżnienie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
 • zbiorowe wyróżnienie dla Kliniki Urologii im. Dr n. med. Stefana Olszewskiego w Kielcach.
 • indywidualne wyróżnienie - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka
 • indywidualne wyróżnienie - Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta

 

Wyróżnienia dyplomami uznania:

1. Andrzej Orlicz

2. Janusz Marszycki,

3. Sławomir Witkowski,

4. Józef Pacholec,

5. Andrzej Kościołek.

6. Anatol Rybicki,

7. Tomasz Franczyk,

8. Ryszard Gajda,

9. Henryk Kołaczek.

10. Tomasz Perczak.

Dla pacjenta
Udostępnij