-A A +A

Dyrekcja

Dyrektor:

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

Tel.: +48 41 36-74-501
Fax: +48 41 34-56-882

Z-ca dyrektora ds. klinicznych:

dr n.med. Jolanta Smok-Kalwat

Tel.: +48 41-3674-819
FAX: +48 41-3674-817

 
Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa:

mgr Mariola Gołąbek

Tel.: +48 41 36-74-204
FAX: +48 41 36-74-099

 

Z-ca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych:

mgr Agnieszka Syska

Tel.: +48 41 36-74-507
FAX: +48 41 36-74-096

Z-ca dyrektora ds. prawno - inwestycyjnych:

mgr Krzysztof Falana

Tel.: +48 41 36-74-506,
FAX: +48 41 34-55-651

 

Główna Księgowa

mgr Wioletta Krupa

Tel.: +48 41 36-74-154
Tel./FAX: +48 41 36-74-478

 

Centrum
Udostępnij