-A A +A

Klinika Urologii im. dr. n. med. Stefana Olszewskiego

Dane kontaktowe: 41 367 4774; 41 367 4122 faks 41 367 4773
urologia@onkol.kielce.pl

lek. med. Jarosław JaskulskiKierownik kliniki:
dr n. med. Jarosław Jaskulski, FEBU,
specjalista urolog

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca kierownika: dr n. med. Mateusz Obarzanowski, FEBU, specjalista urolog

Koordynator: mgr Edyta Domańska

Konsultanci naukowi: prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, FEBU - chirurg, specjalista urolog, Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka –specjalista urolog, Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Szpital im. F. Chopina Europejskiego Centrum Zdrowia – Otwock

Działalność medyczna:

Dział Urologii ŚCO otwarto 01.04.2000 r . W latach 2000-2004 kierował nim dr.n.med Stefan Olszewski, w latach 2004-2012 kierownikiem Klinicznego Działu Urologii był dr.n.med Piotr Chłosta. Od 2012 r. Kliniką Urologii kieruje dr Jarosław Jaskulski. W skład Kliniki Urologii wchodzi również Poradnia Urologiczna.

 

Oferujemy pełen zakres świadczeń urologicznych.

W Klinice przeprowadzamy wszystkie zabiegi z dziedziny urologii onkologicznej oraz zabiegi z powodu schorzeń nienowotworowych. Rutynowo wykonywane są zabiegi metodą otwartą, laparoskopową oraz retroperitoneoskopową m.in.:

 • radykalna laparoskopowa prostatektomia (usunięcie gruczołu krokowego)
 • laparoskopowa (lub retroperitoneoskopowa) częściowa resekcja miąższu nerki z powodu guza,
 • laparoskopowa cystektomia (usunięcie pęcherza moczowego).
 • Wytwarzane są wszystkie sposoby odprowadzenia moczu u chorych poddanych radykalnemu wycięciu pęcherza moczowego, z uwzględnieniem zastępczych pęcherzy jelitowych.
 • Implantujemy sztuczne zwieracze cewki moczowej u pacjentów z nietrzymaniem moczu.
 • Wykorzystujemy techniki znikomo inwazyjne, zastępujące klasyczne otwarte operacje w leczeniu:
 • kamicy moczowej (z wykorzystaniem endoskopów sztywnych, półsztywnych i giętkich),
 • zabiegach PCNL (przezskórne kruszenie kamieni nerkowych);
 • endoskopowym leczeniu powierzchownych nowotworów dróg moczowych , wrodzonych lub nabytych nieprawidłowości układu moczowego (np.endopielotomie i rozcinanie zwężeń moczowodu ),
 • łagodnego rozrostu gruczołu krokowego;
 • wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet,
 • pęcherza neurogennego z wykorzystaniem toksyny botulinowej.
 • Zabiegi endoskopowe wewnątrznerkowe RIRS
 • Biopsja stercza z fuzją MR
 • Implantacja sztucznego zwieracza cewki moczowej w nietrzymaniu moczu u mężczyzn (firmy Zephyr)
 • Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet z wykorzystaniem taśm podcewkowych (TOT, TVT)
 • Pracownia Fizjoterapii Urologicznej – rehabilitacja dna miednicy u mężczyzn.

 

Sprzęt Kliniki Urologii :

 • nowoczesne instrumentarium endoskopowe i laparoskopowe firmy Olympus. Bipolarny system do zamykania naczyń LigaSure, nóż harmoniczny , nóż wodny, Argonowa Koagulacja Plazmowa (APC)
 • laser holmowy
 • 3 aparaty USG firmy BK przy pomocy których diagnozujemy schorzenia układu moczo-płciowego oraz wykonujemy przezskórne przetoki nerkowe oraz przezodbytnicze biopsje gruczołu krokowego .
 • aparat rentgenowski – ramię C firmy Ziehm wykorzystywany do diagnostyki (pielografia, cystografia, uretrografia) oraz przeprowadzania zabiegów przezskórnych i endoskopowych .
 • uroflowmetr
 • USG do wykonywania biopsji stercza z fuzją MR

W Klinice systematycznie organizowane są warsztaty laparoskopowe i endoskopowe dla urologów i adeptów urologii. Ośrodek jest pełnoprofilowym centrum diagnostyczno - leczniczo - dydaktycznym uprawnionym do prowadzenia szkoleń podyplomowych w dziedzinie urologii i uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie urologii. Klinika Urologii ŚCO współpracuje z Kliniką Urologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pracownicy naukowi: Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, FEBU - chirurg, specjalista urolog

Plan rozwoju Kliniki Urologii:
Rozwój technik znikomo inwazyjnych w leczeniu schorzeń urologicznych. Wdrażanie nowych technik operacyjnych w urologii onkologicznej. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej.

Poradnia Urologiczna (pokoje 131-135, I p w budynku głównym szpitala) jest nowoczesnym kompleksem konsultacyjno - zabiegowym z dwiema salami zabiegowo-operacyjnymi i pokojem badań urodynamicznych. Tutaj wykonywane są zabiegi w ramach urologii jednodniowej, między innymi:

 • biopsje rdzeniowe gruczołu krokowego,
 • uretrocystoskopie (endoskopowe badanie dolnego odcinka dróg moczowych – cewki moczowej i pęcherza moczowego),
 • przezskórne nakłucia nerki,
 • prowadzimy badania kliniczne i lekowe.

Prowadzimy też leczenie dopęcherzowe nie naciekających nowotworów pęcherza moczowego chemioterapią (Mitomycyna) i immunoterapią (BCG).

W zakresie działalności Poradni jest również opieka nad pacjentami z urostomią. Ściśle współpracujemy z Pracownią Fizjoterapii Urologicznej ŚCO. Poradnia jest obsługiwana wyłącznie przez lekarzy pracujących w Klinice Urologii.

Personel lekarski:

dr Paweł Klonowski, FEBU, specjalista urolog

dr n. med. Paweł Orłowski, FEBU, specjalista urolog

dr Ireneusz Szymański, specjalista chirurg

dr Eligiusz Juda, specjalista urolog

dr Zachar Karakoz, specjalista urolog, FEBU

dr Justyna Buras-Pitek - specjalista urolog, FEBU

dr Marcin Kosowski - specjalista urolog, FEBU

dr n. med. Antoni Domagała - młodszy asystent

dr Andrzej Niewczas - młodszy asystent - rezydent

dr Anita Zaręba - specjalista urolog, FEBU

dr Łukasz Niedziela - młodszy asystent

 

Personel pielęgniarski:

W Klinice Urologii pracują 23 pielęgniarki z tytułem magistra lub licencjata pielęgniarstwa.

 

Media o nas:

https://kielce.tvp.pl/39580360/misja-pacjent

http://www.em.kielce.pl/audycje-radiowe/video-abc-zdrowia-dr-pawel-orlowski-specjalista-urologii

https://kielce.tvp.pl/45725405/nowatorskie-zabiegi-w-klinice-urologii-sco-poprawia-jakosc-zycia-pacjentow

 

 

 

 

Samobadanie jąder - film instruktażowy

Centrum
Udostępnij