-A A +A

Zakład Fizyki Medycznej

Dane kontaktowe:

Paweł WołowiecKierownik: dr Paweł Wołowiec,
doktor w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne,
specjalista w dziedzinie fizyki medycznej,
tel.: 41 367 47 00,
e-mail: pawel.wolowiec@onkol.kielce.pl

 

 

 

 

 

 

Z-ca Kierownika:
Z-ca Kierownika: mgr inż. Joanna Stemplowska, specjalista w dziedzinie fizyki medycznej, tel.: 41 367 43 18
 

Kierownik Zespołu Techników: dr inż. Michał Walczak, tel. 41 367 44 31
e-mail: michal.walczak@onkol.kielce.pl
 

Konsultant naukowy: dr hab. n.med. Paweł Kukołowicz, Profesor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie 
 

Sekretariat: mgr Katarzyna Blejder, tel. 41 367 43 28, fax 41 367 40 90,
e-mail: kasia.blejder@onkol.kielce.pl
 

Zespół:

Fizycy medyczni – specjaliści fizyki medycznej: 12
Fizycy medyczni - w trakcie specjalizacji: 3
Fizycy medyczni – pozostali: 2
Asystenci elektroradiologii: 2
Młodsi asystenci elektroradiologii: 3
Starsi technicy elektroradiologii: 16
Technicy elektroradiologii: 9

 

Działalność medyczna:

W 1992 roku pierwsi fizycy z Kielc rozpoczęli staże w Centrum Onkologii w Warszawie

W 1997 roku zainstalowano pierwsze dwa przyspieszacze Mevatron KD2 firmy Siemens i przygotowano do pracy klinicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

W listopadzie 1997 roku został przygotowany pierwszy plan leczenia dla pacjenta i zrealizowano pierwszy seans radioterapii w ŚCO.

Od tego czasu w Zakładzie Fizyki Medycznej realizowane są procedury teleradioterapii i brachyterapii.

W ŚCO realizowane są obecnie techniki radioterapii konformalnej 3D, techniki IMRT, VMAT, napromienianie stereotaktyczne i napromienianie za pomocą aplikacji śródjamowych i śródtkankowych (brachyterapia).

Zakład Fizyki Medycznej realizuje usługi:

 • przygotowania pacjenta do radioterapii, począwszy od wykonania unieruchomień indywidualnych, poprzez badanie tomograficzne do planowania leczenia, planowanie leczenia teleradioterapią i brachyterapią,
 • weryfikacji komputerowych planów leczenia zarówno metodami obliczeniowymi jak i dozymetrycznymi,
 • realizacji napromieniania na przyspieszaczach medycznych i urządzeniach do brachyterapii,
 • kontroli jakości radioterapii,
 • kontroli specjalistycznej urządzeń radiologicznych,
 • nadzoru nad kontrolą eksploatacyjną urządzeń radiologicznych.

Zakład wykonuje w/w usługi dla Kliniki Radioterapii, Zakładu Brachyterapii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej i innych komórek ŚCO, w których wykorzystywane są urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące.

W celu realizacji tych zadań wykorzystujemy:

 • 4 nowoczesne przyspieszacze medyczne Elekta Versa HD, wyposażone w urządzenia do obrazowania kilowoltowego i megavoltowego oraz blaty stołów HexaPod umożliwiające korekcję ułożenia pacjenta zarówno poprzez wykonywanie przesuwów jak i obrotów (pochylenia),
 • akcelerator do tomoterapii RadixAct,
 • urządzenia do brachyterapii HDR,
 • symulator CT firmy Siemens (wirtualna symulacja),
 • systemy planowania leczenia (Pinnacle, Monaco, i-Plan),
 • system weryfikacji i zarządzania Mosaiq,
 • systemy obliczeniowej kontroli napromieniania (Compass, Diamond),
 • systemy pomiarowej kontroli napromieniania (ArcCheck, DOSISoft),
 • systemy dozymetrii w tym analizatory pola promieniowania,
 • systemy unieruchomień dla pacjentów,
 • systemy weryfikacji ułożenia pacjenta podczas napromieniania.

 

W Zakładzie Fizyki Medycznej odbywają się prezentacje dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu stosowania promieniowania jonizującego w medycynie. Realizowane są również praktyki zawodowe dla studentów i słuchaczy szkół policealnych kształcących techników elektroradiologii.

Zakład Fizyki Medycznej był jednym z pierwszych w Polsce, które uzyskały akredytację na prowadzenie specjalizacji z fizyki medycznej i posiada 14 miejsc specjalizacyjnych.

Współpraca:

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej Warszawa www.ptfm.pl

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie www.agh.edu.pl

Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach www.ujk.edu.pl

Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie www.ifj.edu.pl

 

Nowy sprzęt do naświetlania nowotworów: TVP Kielce

 

Fizycy medyczni ŚCO w programie "Misja Pacjent" TVP Kielce
https://kielce.tvp.pl/63073625/30092022

Centrum
Udostępnij