-A A +A

Zakład Psychoonkologii

Zakład Psychoonkologii

ZAKŁAD PSYCHOONKOLOGII

Kierownik Zakładu: Małgorzata Piłat    tel.  41/367-44-60

Koordynator Zakładu  Paweł Pilkiewicz   tel.  41/367-40-41

Rejestracja : 41 367-42-08

Godziny pracy Zakładu Psychoonkologii

Poniedziałek – czwartek 8.00-19.00

Piątek 8.00-14.00

Działalność:

Zakład Psychoonkologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii rozpoczął działalność 2 stycznia 2018 na bazie funkcjonującej dotychczas Konsultacyjnej Poradni Psychiatrycznej, Poradni Pomocy Psychologicznej oraz Pracowni Terapii Zajęciowej. W Zakładzie zatrudnionych jest: dwóch lekarzy psychiatrów, ośmiu psychologów, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii zajęciowej, pracownik socjalny oraz trener szkoleń w zakresie psychoonkologii. Z naszych usług korzystają pacjenci onkologiczni, ich bliscy oraz wszystkie osoby ze skierowaniem (od lekarza prowadzącego lub pierwszego kontaktu). Aby skorzystać z naszych usług:

 • do lekarza psychiatry nie potrzebne jest skierowanie, jedynie należy się umówić na wizytę w Rejestracji Głównej ŚCO.
 • do psychoterapeuty i psychologa należy mieć skierowanie i umówić się na wizytę w Rejestracji Głównej ŚCO.
 • do Pracowni Terapii Zajęciowej pacjenci leczeni stacjonarnie mogą się zgłaszać indywidualnie.
 • do pracownika socjalnego pacjenci leczeni stacjonarnie mogą się zgłaszać indywidualnie.

W ramach Zakładu Psychoonkologii funkcjonuje:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Pomocy Psychologicznej

Pracownia Terapii zajęciowej

Pracownik Socjalny

Prowadzimy również działalność edukacyjną (wykłady, warsztaty) dla lekarzy,    pielęgniarek, studentów i osób zainteresowanych problematyką psychoonkologiczną i profilaktyką zdrowia psychicznego. Aktualnie prowadzimy badania naukowe dotyczące zastosowania i wpływu Programu Simontona, Racjonalnej Terapii Zachowania i na: ocenę poznawczą w procesie radzenia sobie ze stresem, optymizm, lęk i nadzieję. Wyniki badań są prezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych i publikowane w czasopismach krajowych oraz międzynarodowych. Planujemy poszerzyć zakres świadczonych usług o promocję zdrowia psychicznego i organizację konferencji naukowych z zakresu psychoonkologii i profilaktyki zdrowia.

Oferujemy następujące formy pomocy psychologiczno - terapeutycznej:

 • pomoc psychiatryczna (diagnoza, profilaktyka, leczenie)
 • porada psychologiczna
 • porada diagnostyczna
 • rozmowa wspierająca
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • grupa wsparcia psychospołecznego
 • psychoedukacja
 • Program Simontona
 • Racjonalna Terapia Zachowania
 • Terapia zajęciowa
 • Pomoc socjalna

Współpracujemy z:

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Dane kontaktowe:
Tel. 41/36-74-043 pokój 110 T

Działalność medyczna:

Od 2 stycznia 2018 w Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmuje dwóch lekarzy psychiatrów.

Personel lekarski:

lek.med. Justyna Madej, specjalista psychiatra, certyfikowany terapeuta rodzin, psychoonkolog

Tel. 41/36-74-165 Pokój 20

lek. med. Bartosz Miszczyk, specjalista psychiatra

 

Psycholodzy-Psychoterapeuci

Małgorzata Czapla - mgr psychologii, psychoterapeuta (w trakcie specjalizacji) Gabinet 20 (parter), tel.: 41/367-74-165

Mirosława Tekiel - doktor n. o zdrowiu, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, familiolog - Gabinet 11 (parter), tel.: 41/367-40-40

Rafał Radulski - mgr psychologii, psychoterapeuta w trakcie przygotowań do uzyskania certyfikatu PTP. Gabinet 56 (parter), tel.: 41/367-40-45

 

PORADNIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Kadra Poradni Pomocy Psychologicznej

Małgorzata Piłat - mgr psychologii, mgr pedagogiki, psychoonkolog, certyfikowany psychoterapeuta PTPG, Trener - Gabinet 104 T(I piętro), tel.: 41/367-44-60 

Patrycja Orzechowska-Niedziela - mgr psychologii, posiada Certyfikat Psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapii, rekomendacje Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, pracę poddaje regularnej superwizji w PIE, psychoonkolog – ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii – Akademia Ignatianum w Krakowie, posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego - Gabinet 11A (parter), tel.: 41 367-40-44

Mirosława Tekiel - mgr psychologii, specjalista psychologii klinicznej, familiolog - Gabinet 11 (parter), tel.: 41/367-40-40

Rafał Radulski - mgr psychologii, psychoterapeuta w trakcie przygotowań do uzyskania certyfikatu PTP. Gabinet 56 (parter), tel.: 41/367-40-45

 

Kadra Poradni Pomocy Psychologicznej poddaje swoją pracę regularnej superwizji, oraz uczestniczy w szkoleniach z zakresu psychologii i psychoterapii

Kadra pracująca w oddziałach szpitalnych ŚĆO

lek. med. Bartosz Miszczyk, specjalista psychiatra

Justyna Kaczmarczyk - mgr psychologii, psychoonkolog

Agnieszka Fras -Jas -  mgr psychologii, psychoonkolog

Edyta Stryjecka – pracownik socjalny

Lekarz Psychiatra, Psycholodzy, Pracownik socjalny, Koordynator: Gabinet 151A (parter), tel.: 41/367-40-41

 

PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W ramach Zakładu Psychoonkologii ŚCO działa:

Pracownia Terapii Zajęciowej

Terapia Zajęciowa w Świętokrzyskim Centrum Onkologii - jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego mającego źródło w naturalnych siłach witalnych organizmu, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Daje każdemu uczestnikowi szansę wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie, określonej jego wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami.
Istotą terapii jest leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mogą mieć wartość kształcącą, wychowawczą, a także leczniczą, relaksacyjną. Rozwija umiejętności manualne, pobudza do twórczości, uczy starannego i estetycznego wykonania, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczy koncentrację uwagi na danej czynności, uruchamia wyobraźnię, wrażliwość. Pomaga w procesie powrotu do zdrowia i polepszeniu jakości życia pacjenta.

Kadra Pracowni Terapii Zajęciowej:

Joanna Grzesik-Deska – mgr pedagogiki – specjalność: rewalidacja z terapią pedagogiczną, terapeuta zajęciowy, ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii w Akademia Ignatianum w Krakowie.

Zofia Lenarcik – mgr pedagogiki, instruktor terapii zajęciowej, ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii w Akademia Ignatianum w Krakowie.

Paweł Pilkiewicz - mgr pedagogiki, Trener Szkoleń w Zakresie Psychoonkologii PTPO

Harmonogram Pracy Pracowni Terapii Zajęciowej ŚCO

Zajęcia z Arteterapii:

poniedziałek – środa: 09.00 – 12.30

piątek: 10.30 – 12.00

Wizaż

Raz w miesiącu odbywają się warsztaty wizażu prowadzone w ramach współpracy Fundacji - „Piękniejsze Życie”

Środa: 14.00 – 15.30

 

Relaksacja: czwartki, piątki 11.30 – 12.00

Terapia Simontonowska: czwartki 9.00 – 12.30

Racjonalna Terapia Zachowania: piątki 9.00 – 12.30

 

Zajęcia skierowane są do wszystkich pacjentów leczących się stacjonarnie w Działach i Klinikach ŚCO oraz ich bliskich. Osoby zainteresowane poprawą jakości swojego życia, radzeniem sobie ze stresem i skuteczną profilaktyką zdrowia zapraszamy:

Kielce, ul. Artwińskiego 3, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (Zakład Psychoonkologii – Pracownia Terapii Zajęciowej, Gabinet 111 I piętro)

 

Praktyczne Zastosowanie Terapii Simontonowskiej w profilaktyce i edukacji zdrowia – skuteczny sposób poprawy jakości życia i redukcji STRESU

Celem zajęć jest praca nad:

 • poprawą funkcjonowania emocjonalnego człowieka,
  wzrostem zaangażowania w proces leczenia,
 • doskonaleniem umiejętności relaksacyjnych,
 • poprawą komunikacji z otoczeniem, a w konsekwencji poprawą jakości życia.

Terapia Simontonowska jest z powodzeniem stosowana w licznych ośrodkach onkologicznych na całym świecie, w USA, Japonii, Szwajcarii, Niemczech i Polsce.

Plan zajęć z Terapii Simontonowskiej

 1. Wprowadzenie do Terapii Simontonowskiej 06.06.2019
 2. Pomoc w kryzysie emocjonalnym – Rola przekonań w zdrowieniu 13.06.2019
 3. Wyobraźnia w zdrowieniu
 4. Nadzieja, wiara, poczucie sensu, wewnętrzna mądrość i duchowość 27.06.2019
 5. Stres, korzyści wtórne i znaczenie choroby 04.07.2019
 6. Rola naszych przekonań o śmierci lub nawrocie choroby 11.07.2019
 7. Dwu-letni plan zdrowienia 18.07.2019
 8. Wsparcie i komunikacja 25.07.2019
 9. Rola zabawy w zdrowieniu 01.08.2019
 10. Jak sobie radzić między sesjami i po zakończonej terapii 08.08.2019

 

 

Racjonalna Terapia Zachowania

 

RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania) umożliwia skuteczną interwencję terapeutyczną poprzez zmianę i usprawnienie przekonań, jakie wykorzystuje dana osoba. Jednocześnie, regularna praca własna przy zastosowaniu zasad poznanych dzięki RTZ umożliwia skuteczny i długotrwały rozwój własny i poprawę codziennego funkcjonowania. Warsztaty są skierowane do  wszystkich pacjentów leczących się stacjonarnie w Działach i Klinikach ŚCO oraz ich bliskich. Osoby zainteresowane poprawą jakości swojego życia, radzeniem sobie ze stresem i skuteczną profilaktyką zdrowia zapraszamy:

Plan zajęć z Racjonalnej Terapii Zachowania

 

 1. Wprowadzenie do RTZ 07.06.2019
 2. Jak powstają nasze myśli i emocje? 14.06.2019
 3. Jak słowa wpływają na nasze emocje? 21.06.2019
 4. Wprowadzenie do Racjonalnej Samo-Analizy i Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej 28.06.2019
 5. Neurofizjologia ABC Emocji 05.07.2019
 6. Teoria uczenia się i co sprawia że się zmieniamy? 12.07.2019
 7. Jak np. radzić sobie ze złością? 19.07.2019
 8. RTZ – ćwiczenia praktyczne 26.07.2019
 9. Praktyczne zastosowanie RTZ w różnych sytuacjach 02.08.2019
 10. Praktyczne zastosowanie RTZ – Podsumowanie 09.08.2019

Kontakt: Paweł Pilkiewicz – tel. (41) 367-40-42 pok. 111 (I piętro)

 

PRACOWNIK SOCJALNY

Spotkanie z pracownikiem socjalnym

Czwartek 11.00 – 11.30

W ramach Zakładu Psychoonkologii, pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego Pani mgr Edyty Stryjeckiej, tel. 41/ 36-74-041.

Pracownik socjalny zapewnia łączność pomiędzy chorym znajdującym się w Szpitalu a środowiskiem, z którego pacjent pochodzi oraz wszystkimi instytucjami pomocowymi, wspierającymi chorego po opuszczeniu placówki.

Do zadań pracownika socjalnego należy:

 • przeprowadzanie wywiadów z pacjentem oraz w miarę potrzeby z rodziną w celu rozpoznania jego warunków socjalno-bytowych, oraz sytuacji po opuszczeniu szpitala,
 • zbieranie informacji na temat funkcjonowania pacjenta i jego rodziny w środowisku, od służb socjalnych tj. Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • pomoc w organizacji opieki w środowisku domowym lub opieki instytucjonalnej dla pacjentów wymagających takiej pomocy oraz reprezentowanie pacjenta na zewnątrz Szpitala w celu rozwiązywania pilnych spraw socjalno-bytowych,
 • stawianie diagnozy społecznej pacjenta,
 • utrzymanie kontaktu z rodziną pacjenta podczas jego hospitalizacji,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, pielęgniarkami, sekretarkami medycznymi,
 • udzielanie informacji dotyczących procedur kierowania do DPS, ZOL, ZPO, środowiskowych domów samopomocy,
 • zapoznanie rodziny chorego lub jego opiekunów z zasadami racjonalnego postępowania z rekonwalescentem, przewlekle lub obłożnie chorym, kalekim lub nieuleczalnym w oparciu o zalecenia wydane przez lekarza leczącego chorego przy wypisywaniu go do domu,
 • wyszukiwanie zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, placówek rehabilitacyjnych posiadających wolne miejsca lub najszybszy dostęp do świadczeń,
 • udzielanie pomocy osobom bezdomnym (umieszczanie w schroniskach, noclegowniach, ośrodkach MONAR-u itp.),
 • informowanie o możliwości pozyskania świadczeń pieniężnych z innych instytucji,
 • informowanie o możliwościach uzyskania przez pacjenta dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych,
 • podejmowanie działań zmierzających do ustalenia tożsamości pacjentów NN.
Udostępnij