-A A +A

Zakład Psychoonkologii

Kierownik Zakładu: Małgorzata Piłat tel. 41/367-44-60
Koordynator Zakładu: Paweł Pilkiewicz tel. 41/367-40-42

Rejestracja: 41 367-42-08

Godziny pracy Zakładu Psychoonkologii
Poniedziałek: 07:00 - 16:00
Wtorek: 07:00 - 16:00
Środa: 07:00 - 16:00
Czwartek: 07:00 - 19:00
Piątek: 07:00 - 14:00

Działalność:
Zakład Psychoonkologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii rozpoczął działalność 2 stycznia 2018 na bazie funkcjonującej dotychczas Konsultacyjnej Poradni Psychiatrycznej, Poradni Pomocy Psychologicznej oraz Pracowni Terapii Zajęciowej. W Zakładzie zatrudnionych jest: dwóch lekarzy psychiatrów, ośmiu psychologów, trzech terapeutów zajęciowych, pracownik socjalny. Z naszych usług korzystają pacjenci onkologiczni, ich bliscy oraz wszystkie osoby ze skierowaniem (od lekarza prowadzącego lub pierwszego kontaktu).

W ramach Zakładu Psychoonkologii funkcjonuje:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Pomocy Psychologicznej
 • Pracownia Terapii Zajęciowej
 • Pracownik Socjalny

Aby skorzystać z naszych usług należy udać się:

 • do lekarza psychiatry – bez skierowania, Rejestracja Główna ŚCO tel. 41-367-42-08.
 • do psychoterapeuty, psychologa – bez skierowania, Rejestracja Główna ŚCO tel. 41-367-42-08.
 • do Pracowni Terapii Zajęciowej pacjenci ŚCO mogą się zgłaszać indywidualnie lub na wniosek lekarza.
 • do pracownika socjalnego pacjenci leczeni stacjonarnie mogą się zgłaszać indywidualnie. lub na wniosek lekarza.

Prowadzimy również działalność edukacyjną (wykłady, warsztaty) dla lekarzy, pielęgniarek, studentów i osób zainteresowanych problematyką psychoonkologiczną i profilaktyką zdrowia psychicznego. Aktualnie prowadzimy badania naukowe dotyczące zastosowania i wpływu Programu Simontona, Racjonalnej Terapii Zachowania i na: ocenę poznawczą w procesie radzenia sobie ze stresem, optymizm, lęk i nadzieję. Wyniki badań są prezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych i publikowane w czasopismach krajowych oraz międzynarodowych. Planujemy poszerzyć zakres świadczonych usług o promocję zdrowia psychicznego i organizację konferencji naukowych z zakresu psychoonkologii i profilaktyki zdrowia.

Oferujemy następujące formy pomocy psychologiczno - terapeutycznej:

 • pomoc psychiatryczna (diagnoza, profilaktyka, leczenie)
 • porada psychologiczna
 • porada diagnostyczna
 • rozmowa wspierająca
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • grupa wsparcia psychospołecznego
 • psychoedukacja
 • Program Simontona
 • Racjonalna Terapia Zachowania
 • Terapia zajęciowa
 • Pomoc socjalna

Współpracujemy z:

Centrum
Udostępnij