-A A +A

Zakład Patologii Nowotworów

Dane kontaktowe: Tel.: sekretariat 41 367-42-20, 41 367-42-21; Faks: 41 366-18-27
e-mail: histopatologia@onkol.kielce.pl

dr n. med. Janusz KopczyńskiKierownik:
dr n. med. Janusz Kopczyński

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator: Koordynator personelu technicznego: mgr Irena Modrzejewska

Koordynator skrinerów: mgr Maria Dyk – specjalista cytomorfologii medycznej

Konsultant naukowy: prof. dr hab. med. Radzisław Kordek – Uniwersytet Medyczny, Łódź

 

Personel/Kadra:

Personel lekarski:
dr n. med. Agnieszka Radowicz-Chil – lekarz, specjalista patomorfologii, starszy asystent

dr n. med. Witold Rezner – lekarz, specjalista patomorfologii, starszy asystent

lek. med. Maria  Pyda-Karwicka – specjalista patomorfologii, starszy asystent

lek. med. Maria Hejnold – specjalista patomorfologii, starszy asystent

lek. med. Olga Wabik – młodszy asystent

lek. med. Mateusz Nowak – starszy asystent

Personel pielęgniarski: mgr Joanna Kukulska – starsza pielęgniarka

Pracownicy techniczni: 31 osób, w tym 18 diagnostów laboratoryjnych

 

Działalność medyczna:

Diagnostyka wykonywana jest poprzez stosowanie technik: histologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych, komputerowej analizy obrazu i biologii molekularnej. Diagnostyka w trudnych
i rzadkich przypadkach wykonywana jest z wykorzystaniem konsultacji zleconych innym ośrodkom akademickim i onkologicznym w kraju i za granicą z możliwością wykorzystania telepatologii.

Struktura Zakładu Patologii Nowotworów:

1. Pracownia Histologiczna, która wykonuje:

  • diagnostykę histopatologiczną w trybie rutynowym,

  • diagnostykę histopatologiczną tzw. „szybką”,

  • diagnostykę śródoperacyjną.

2. Pracownia Cytologiczna, która wykonuje:

  • diagnostykę aspiratów z biopsji cienkoigłowej - rozmazy i „cell block”, diagnostykę cytologii ginekologicznej konwencjonalnej i na podłożu płynnym,

  • diagnostykę cytologiczną moczu, płynów z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego.

  • diagnostykę HPV

3. Pracownia Immunohistochemiczna, która wykonuje:

  • diagnostykę immunohistochemiczną chłoniaków,

  • immunofenotypowanie tkanek w diagnostyce histologicznej i cytologicznej w zakresie markerów hematolimfoidalnych, nabłonkowych, mezenchymalnych, neuroendokrynnych, prognostycznych i innych rzadziej używanych np.: markerów adhezyjnych i poliferacyjnych.

4. Pracownia FISH, która wykonuje:

  • diagnostykę chorób rozrostowych układu krwiotwórczego (CML, AML, CLL, ALL)

  • diagnostykę amplifikacji genu HER2 w raku sutka i raku żołądka

5. Gabinet Biopsji Cienkoigłowej, który obsługiwany jest przez zespół patologów i radiologów. Pacjentom ambulatoryjnym wykonuje się w nim monitorowane ultrasonograficznie biopsje guzów: tarczycy, piersi, węzłów chłonnych, ślinianek i innych.

 

Współpraca:

Konsultantem Krajowym ds. Patomorfologii (Prof. dr hab. med. Radzisław Kordek)

National Cancer Institute (Markku Martti Miettinen, M.D.)

Centrum
Udostępnij