-A A +A

Zakład Profilaktyki Onkologicznej

Dane kontaktowe - Sekretariat: 41 3674033

Dr n. med. Leszek Smorąg
Kierownik Zakładu: 

dr n. med. Leszek Smorąg - specjalista ginekologii onkologicznej, ginekologii i położnictwa

 

 

 

Działalność:

Zakład Profilaktyki Onkologicznej koordynuje, organizuje i realizuje działania z zakresu prewencji nowotworów złośliwych prowadzone w ŚCO i na terenie całego województwa świętokrzyskiego. W oparciu o współpracę z Ministerstwem Zdrowia oraz placówkami naukowo-badawczymi realizowana jest edukacja w zakresie prewencji pierwotnej i wtórnej nowotworów wśród przedstawicieli środowisk medycznych i związanych z ochroną zdrowia oraz mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Organizowane przez Zakład akcje profilaktyczno – edukacyjne związane są z kalendarzem tzw. Świąt Zdrowia (m.in. Światowy Dzień bez Tytoniu, Światowy Dzień Rzucania Palenia, Dni Otwarte Onkologii, itp.).

Pracownicy Zakładu Profilaktyki Onkologicznej aktywnie współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami, które realizują działania prozdrowotne w małych społecznościach lokalnych w gminach województwa świętokrzyskiego i włączają się w realizację m.in. akcji edukacyjno-profilaktycznych, marszów i biegów prozdrowotnych.

W Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej są też opracowywane, wydawane i dystrybuowane materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu prewencji nowotworów złośliwych.

Podjednostki:

Specjalista ds. Komunikacji Społecznej, Informacji i Edukacji - mgr Izabela Opalińska

Dane kontaktowe: tel. 41 36 74 034; kom. 665 55 33 44,
e-mail: Izabela.Opalinska@onkol.kielce.pl

Odpowiedzialna za:

  • bezpośredni kontakt z środkami masowego przekazu
  • informowanie o bieżącej działalności placówki
  • popularyzację i publikację działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia nowotworów złośliwych za pośrednictwem strony internetowej www.onkol.kielce.pl
  • współredagowanie magazynu dla pacjentów onkologicznych pn.„Amicus”
  • organizację stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas akcji populacyjnych.

 

Specjalista ds. Promocji Zdrowia- mgr Katarzyna Majka

Dane kontaktowe: tel. 41 36 74 036; e-mail: katarzyna.majka@onkol.kielce.pl

Odpowiedzialna za:

  • organizację seminariów i konferencji dla środowisk medycznych i nauczycieli, zwiększających ich kompetencje w zakresie promowania zachowań prozdrowotnych i prewencji uzależnień
  • organizację i prowadzenie spotkań edukacyjnych i warsztatowych skierowanych do uczniów, pedagogów oraz rodziców w szkołach całego województwa (zwiększanie świadomości onkologicznej oraz wiedzy o roli stylu życia w prewencji nowotworów złośliwych)
  • koordynowanie współpracy ze szkołami w ramach projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”
  • organizację stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas akcji populacyjnych
  • organizację i prowadzenie spotkań dla społeczności lokalnych z badaniami oraz poradnictwem antytytoniowym. 

 

mgr Alicja Bisaga - położna specjalistka
mgr Katarzyna Majka - położna specjalistka
mgr Joanna Dziurzyńska - dietetyk/psychodietetyk
mgr Michalina Jończyk - sekretarka medyczna
mgr Urszula Jabłońska - sekretarka medyczna
mgr Valeriia Tymoshenko - sekretarka medyczna
mgr Zuzanna Drzewicz - sekretarka medyczna
mgr Magdalena Kornecka - koordynator ds. projektów profilaktycznych
Artur Molęda - kierowca
Rafał Galara - kierowca
Grzegorz Romanek - pracownik techniczny/kierowca

 

Współpracujemy z:

Zakładem Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Działami Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowych i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach

Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach

Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Świętokrzyskim Klubem Amazonki

Świętokrzyską Izbą Pielęgniarek i Położnych

 

 

Media o nas:

https://kielce.tvp.pl/48966997/to-badanie-moze-uratowac-zycie-cytobus-znowu-w-trasie-w-srode-zaparkuje-w-nowej-slupi

AMICUS 6
AMICUS 7
AMICUS 8
Centrum
Udostępnij