-A A +A

Zakład Profilaktyki Onkologicznej

Dane kontaktowe - Sekretariat: 41 3674033

Dr n. med. Leszek Smorąg
Kierownik Zakładu: 

dr n. med. Leszek Smorąg - specjalista ginekologii onkologicznej, ginekologii i położnictwa

 

 

 

Działalność:

Zakład Profilaktyki Onkologicznej koordynuje, organizuje i realizuje działania z zakresu prewencji nowotworów złośliwych prowadzone w ŚCO i na terenie całego województwa świętokrzyskiego. W oparciu o współpracę z Ministerstwem Zdrowia oraz placówkami naukowo-badawczymi realizowana jest edukacja w zakresie prewencji pierwotnej i wtórnej nowotworów wśród przedstawicieli środowisk medycznych i związanych z ochroną zdrowia oraz mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Organizowane przez Zakład akcje profilaktyczno – edukacyjne związane są z kalendarzem tzw. Świąt Zdrowia (m.in. Światowy Dzień bez Tytoniu, Światowy Dzień Rzucania Palenia, Dni Otwarte Onkologii, itp.).

Pracownicy Zakładu Profilaktyki Onkologicznej aktywnie współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami, które realizują działania prozdrowotne w małych społecznościach lokalnych w gminach województwa świętokrzyskiego i włączają się w realizację m.in. akcji edukacyjno-profilaktycznych, marszów i biegów prozdrowotnych.

W Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej są też opracowywane, wydawane i dystrybuowane materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu prewencji nowotworów złośliwych.

Podjednostki:

Specjalista ds. Komunikacji Społecznej, Informacji i Edukacji - mgr Izabela Opalińska

Dane kontaktowe: tel. 41 36 74 034; kom. 665 55 33 44,
e-mail: Izabela.Opalinska@onkol.kielce.pl

Odpowiedzialna za:

 • bezpośredni kontakt z środkami masowego przekazu
 • informowanie o bieżącej działalności placówki
 • popularyzację i publikację działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia nowotworów złośliwych za pośrednictwem strony internetowej www.onkol.kielce.pl
 • współredagowanie magazynu dla pacjentów onkologicznych pn.„Amicus”
 • organizację stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas akcji populacyjnych.

Inspektor - Redaktor Naczelny pisma „Amicus” – mgr Joanna Chądzyńska

Dane kontaktowe: tel. 41 36 74 034; e-mail: redakcjaamicus@onkol.kielce.pl

Odpowiedzialna za:

 • redakcję oraz zawartość merytoryczną wydawanego od 2015 roku kwartalnika „Amicus” dla pacjentów, który w fachowy i przystępny sposób przybliża zagadnienia związane z nowotworami złośliwymi pacjentom onkologicznym i ich rodzinom. Pismo, dzięki publikacji artykułów specjalistów z różnych dziedzin onkologii, pracujących w ŚCO jest rzetelnym źródłem wiedzy o metodach i technikach diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w chorobach nowotworowych
 • popularyzację i publikację działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia nowotworów złośliwych poprzez współredagowanie strony internetowej www.onkol.kielce.pl
 • organizację stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas akcji populacyjnych.

Specjalista ds. Promocji Zdrowia- mgr Jadwiga Zapała

Dane kontaktowe: tel. 41 36 74 032; e-mail: jadwigaza@onkol.kielce.pl

Odpowiedzialna za:

 • organizację seminariów i konferencji dla środowisk medycznych i nauczycieli, zwiększających ich kompetencje w zakresie promowania zachowań prozdrowotnych i prewencji uzależnień
 • organizację i prowadzenie spotkań edukacyjnych i warsztatowych skierowanych do uczniów, pedagogów oraz rodziców w szkołach całego województwa (zwiększanie świadomości onkologicznej oraz wiedzy o roli stylu życia w prewencji nowotworów złośliwych)
 • koordynowanie współpracy ze szkołami w ramach projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”
 • organizację stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas akcji populacyjnych
 • organizację i prowadzenie spotkań dla społeczności lokalnych z badaniami oraz poradnictwem antytytoniowym. 

mgr Joanna Dziurzyńska - Dietetyk
mgr Magdalena Kornecka - Referent
mgr inż. Marek Widanka - Informatyk
mgr Agnieszka Modrzejewska-Osman - Sekretarka medyczna
mgr Michalina Jończyk - Sekretarka medyczna
mgr Karolina Domagała - Położna
mgr Alicja Bisaga - Położna

mgr Urszula Jabłońska - Sekretarka medyczna
Magdalena Górska - Radca Prawny
Artur Molęda - Kierowca
Grzegorz Romanek - Pracownik techniczny/Kierowca

 

Współpracujemy z:

Zakładem Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Działami Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowych i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach

Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach

Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Świętokrzyskim Klubem Amazonki

Świętokrzyską Izbą Pielęgniarek i Położnych

 

 

Media o nas:

https://kielce.tvp.pl/48966997/to-badanie-moze-uratowac-zycie-cytobus-znowu-w-trasie-w-srode-zaparkuje-w-nowej-slupi

AMICUS 6
AMICUS 7
AMICUS 8
Udostępnij