-A A +A

Historia

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

 Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest nowoczesną, kompleksową i jedną z najmłodszych placówek onkologicznych w kraju. Zostało powołane dnia 01.02.1991 roku, najpierw jako szpital. Od marca 1995 r. po zmianie nazwy i statusu, działa jako Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej powstałym na podstawie: ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30.08.1991 roku (Dz. U. Nr 91 poz. 408), zarządzenia Wojewody Kieleckiego Nr 42/90 z dnia 25.07.1990 roku oraz innych przepisów dotyczących jednostek budżetowych. Obszar działania Centrum obejmuje teren całego obecnego województwa świętokrzyskiego i terenów do niego przyległych.
     Wspomagamy pacjentów chorych, których dotknęła choroba onkologiczna i ich rodziny. Zapewniamy kompleksową opiekę onkologiczną. Diagnozujemy i leczymy, pozostajemy w stałym kontakcie z pacjentami po zakończonym leczeniu. Potrzeby w zakresie diagnostyki realizują znakomicie wyposażone zakłady: Patologii, Diagnostyki Obrazowej, Panendoskopii, Medycyny Nuklearnej oraz laboratoria (Biochemiczne, Mikrobiologii, Markerów Nowotworowych, Genetyki i Metod Fizycznych). Każdy dział kliniczny prowadzi oddział szpitalny i poradnię. Opiekę nad pacjentem onkologicznym sprawują działy: Chirurgii Onkologicznej, Chirurgii Głowy i Szyi, Urologii Onkologicznej, Ginekologii Onkologicznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Radioterapii, Brachyterapii, Chemioterapii, Endokrynologii, Onkohematologii, Nefrologii i Stacji Dializ, oraz Opieki Paliatywnej. Rokrocznie w Centrum leczonych jest około 165.000 osób (w tym 15.000 pacjentów w szpitalu i 150.000 w poradniach). W przypadku niepowodzenia leczenia, w fazie terminalnej choroby zapewniamy opiekę w stworzonym oddziale opieki paliatywnej.
     Angażujemy się w działalność edukacyjną. Organizujemy wykłady dla osób nie związanych z medycyną, organizujemy kursy dla lekarzy opieki podstawowej i specjalistów. W Świętokrzyskim Centrum Onkologii lekarze odbywają staże specjalistyczne w zakresie endokrynologii, chemioterapii, radiologii i hematologii. Fizycy medyczni realizują specjalizację z zakresu fizyki medycznej, a mgr fizjoterapii oraz rehabilitacji ruchowej z zakresu fizjoterapii.
     Prowadzimy badania naukowe i publikujemy w krajowych i zagranicznych renomowanych czasopismach. Od 1988 r. przy Centrum działa Świętokrzyski Klub "Amazonki" zrzeszający kobiety po mastektomii. W 2003 r. powołano Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator". Centrum współpracuje z różnymi międzynarodowymi organizacjami: International Agency for Research on Cancer, European Network of Cancer Registries (członek) i European Organisation of Cancer Institutes (członek). W Centrum został wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością według norm ISO 9001:2000, AQAP i HACAAP. Nieustannie podejmujemy wysiłki w podnoszeniu jakości naszych usług.

Centrum
Udostępnij