-A A +A

Zakład Dydaktyczno – Naukowy

Dane kontaktowe: 41 367 4236

Kierownik: dr n. hum. Halina Król

Działalność

Zakład Dydaktyczno – Naukowy ŚCO został utworzony w 1995r. Jego działalność polega na współpracy z:

  • kierownikami poszczególnych  jednostek ŚCO, w których realizowane są staże podyplomowe i specjalizacje w określonych dziedzinach medycyny;
  • koordynatorami praktyk studenckich, realizowanych na terenie ŚCO;
  • pracownikami ŚCO w zakresie prowadzonych badań naukowych, szkoleń, seminariów naukowo- szkoleniowych, konferencji naukowych;
  • uczelniami, których pracownicy i studenci realizują zadania dydaktyczno- naukowe na terenie ŚCO;
  • Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddział Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w zakresie staży podyplomowych i specjalizacji lekarskich.

ZDN ŚCO był współorganizatorem z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach XIII Międzynarodowej Konferencji „Człowiek –Zdrowie-Środowisko”, która odbyła się 5-6 listopada 2015r. w Kielcach.

Ponadto ZDN ŚCO współpracuje z następującymi instytucjami naukowymi:

Centrum
Udostępnij