-A A +A

Dział Brachyterapii i Hipertermii

Dane kontaktowe: sekretariat 41 36 74 026

dr n. med. Iwona Kubicka-MendakKierownik:
dr n. med. Iwona Kubicka-Mendak

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-ca kierownika: lek. med Iwona Stawiarska

Koordynator: mgr Iwona Kucharczyk-specjalista organizacji i zarządzania

Konsultant naukowy: dr n. med. Jarosław Łyczek - Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie

Personel/Kadra:

Personel lekarski: dr n. med. Iwona Kubicka-Mendak - specjalizacja z radioterapii onkologicznej

lek. med. Robert Matys - specjalizacja z radioterapii onkologicznej

lek. med. Iwona Stawiarska - specjalizacja z radioterapii onkologicznej

lek. med. Aldona Łaskawska-Wiatr - specjalizacja z radioterapii onkologicznej

lek. med. Anna Bilewicz - specjalizacja z radioterapii onkologicznej

Personel pielęgniarski: 16 pielęgniarek i 3 położne, w tym:

14 os. z tytułem magistra , w tym 3 os. z tytułem magistra pielęgniarstwa

12 os. licencjact pielęgniarstwa

3 os. licencjact położnictwa

3 os. specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

1 os. specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

1 os. specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Pracownicy techniczni: 4 osoby , w tym 2 os. z tytułem magistra

Działalność medyczna:

Brachyterapia (z greckiego brachy - z bliska) jest metodą leczenia, w której napromienianie tkanki nowotworowej dokonuje się poprzez umieszczenie źródła izotopu promieniotwórczego w guzie lub bezpośrednim jego sąsiedztwie. Umożliwia to podanie bardzo wysokiej dawki na guz nowotworowy przy jednoczesnym zmniejszeniu dawki promieniowania na otaczające tkanki prawidłowe, zatem zwiększa szanse na wyleczenie przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka powikłań popromiennych.
W większości przypadków aplikacja izotopu odbywa się w czasie procedury zabiegowej np. bronchoskopii, gastroskopii, zabiegu operacyjnego. Brachyterapia jest najczęściej elementem leczenia skojarzonego z teleradioterapią, chirurgią i/lub chemioterapią. W ściśle określonych sytuacjach klinicznych jest stosowana jako samodzielna metoda leczenia. W Dziale Brachyterapii prowadzimy konformalną brachyterapię dojamową i śródtkankową u chorych z rozpoznaniem raka szyjki i trzonu macicy, pochwy i sromu, endoluminalną u chorych z rozpoznaniem raka płuca, tchawicy, przełyku i nosogardła, śródtkankową u chorych z rozpoznaniem raka prostaty i raka piersi, brachyterapię okołooperacyjną nowotworów w różnych lokalizacjach oraz brachyterapię śródtkankową i kontaktową pierwotnych i przerzutowych zmian nowotworowych skóry, tkanki podskórnej i obwodowych węzłów chłonnych.

Część zabiegowo-terapeutyczna Działu składa się z pełnoochronnej sali operacyjnej przystosowanej do przeprowadzania brachyterapii śródoperacyjnej i okołooperacyjnej, wyposażonej w tomograf komputerowy z ruchomym gantry i aparat terapeutyczny HDR Microselectron, bunkra wyposażonego w aparat terapeutyczny HDR GammaMed Plus, 2 sal endoskopowo-zabiegowych przystosowanych do wykonywania zabiegów w znieczuleniu ogólnym, wyposażonych w 2 aparaty rentgenowskie: ramię C i ramię U, zestaw do videobronchosopii i 2 aparaty USG, sali wybudzeniowej i Pracowni Hipertermii
z aparatem BSD-500 do przeprowadzania hipertermii śródtkankowej i powierzchniowej guzów nowotworowych w skojarzeniu z brachyterapią. Dział Brachyterapii dysponuje 10 łóżkami w salach jednoosobowych wyposażonych w osobny węzeł sanitarny.

Pracownicy Działu Brachyterapii przedstawiają wyniki własnych doświadczeń i badań w formie publikacji oraz wystąpień i prezentacji plakatowych w trakcie konferencji naukowych.

Wdrażanie do zastosowania klinicznego najnowszych technik brachyterapii dzięki kompleksowemu, nowoczesnemu wyposażeniu w aparaturę i systemy planowania leczenia, stałe doskonalenie wiedzy
i umiejętności, m.in. wprowadzenie brachyterapii śródoperacyjnej.

Centrum
Udostępnij