-A A +A

Informacja o zagrożeniach o charakterze korupcyjnym

Szanowni Państwo,
Zawsze wtedy gdy ktoś wykorzystuje swoją funkcję lub pozycję by zaspokoić czyjeś oczekiwania, a w zamian za to otrzymuje jakieś nienależne korzyści, mamy do czynienia z korupcją. W szczególności dotyczy to funkcjonariuszy publicznych i osób zawiadujących środkami publicznymi.
Najczęściej spotykane działania o charakterze korupcyjnym:

  • przekupstwo (łapownictwo),
  • wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub osobistych korzyści,
  • płatna protekcja,
  • handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii politycznej w zamian za zdobycie wpływów,
  • nieprawidłowości dot. zamówień publicznych, kontraktów, koncesji czy decyzji sądów,
  • uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym itp.,
  • świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym,
  • faworyzowanie,
  • nepotyzm, kumoterstwo.

Korupcja ma miejsce wówczas gdy ktoś chce osiągnąć dla siebie jakiś cel i obiecuje, proponuje lub wręcza korzyść majątkową, osobistą lub inną osobie, która piastuje funkcje publiczne lub gospodarcze po to by cel ten uzyskać.                           
Nie jest ważne czy proceder ten odbywa się osobiście, czy z pomocą pośredników. *

Jeżeli zetknęli się Państwo z taką sytuacją w Świętokrzyskim Centrum Onkologii prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty z Mariuszem Wiatrem – Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, tel.  41 3674 094, e-mail: nieprawidlowosci@onkol.kielce.pl
Również można  zgłaszać takie sytuacje: osobiście do Dyrektora Szpitala,  pisemnie w sekretariacie Szpitala,  drogą elektroniczną na adres: scoinfo@onkol.kielce.pl
Jeżeli znaleźli się Państwo w sytuacji korupcyjnej możecie to zgłosić Policji (telefon Zaufania-Stop Korupcji o nr 41 349 24 66, funkcjonujący w Wydziale dw. z Korupcją KWP w Kielcach),  Prokuraturze, czy też do Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) - telefon: 800 808 808, e-mail: sygnal@cba.gov.pl.
O korupcji można powiadomić również Ministerstwo Zdrowia pisząc na adres: e-mail antykorupcja@mz.gov.pl.
Zgłoszenie winno zawierać możliwie jak najbardziej szczegółowy opis incydentu ze wskazaniem osoby, której dotyczy.

* http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/archiwum-mswia/poradnik-antykorupcyjn/...

 

 

Centrum
Udostępnij