-A A +A

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku

Dane kontaktowe:

Tel.: 41 367 4841 - sekretariat
Faks: 41 367 4839
e-mail: hematologia@onkol.kielce.pl
Tel.: 41 367 4834 - sekretariat- pobyt jednodniowy (HOD)
Tel.: 41 367 4838 - sekretariat- Poradnia Hematologiczna
Tel.: 41 367 4625 lub 626 Rejestracja do Poradni Hematologicznej
Tel.: 41 367 4848 lub 847 pokój lekarski - Oddział Hematologii
Tel.: 41 367 4870 - pokój lekarski - Oddział Ostrych Białaczek
Tel.: 41 367 4878 - pokój lekarski - Oddział Przeszczepowy
Tel.: 41 367 4843 - Koordynator ds. pielęgniarstwa

 

Dr n. med. Marcin Pasiarski prof. UJK - specjalista chorób wewnętrznych, hematolog

Kierownik Kliniki:
Prof.dr hab. n. med. Marcin Pasiarski
- specjalista immunologii klinicznej i chorób wewnętrznych, hematolog

 

 

 

 

 

 

 

Z-ca KIEROWNIKA Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku
dr n. med Agnieszka Stelmach - Gołdyś specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, immunolog kliniczny, reumatolog

Z-ca KIEROWNIKA Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku
 lek. Paweł Steckiewicz specjalista chorób wewnętrznych, hematolog

Koordynator OLS Ostrych Białaczek i OLS Transplantacji Szpiku
lek. Ewa Lutwin, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, transplantolog kliniczny

Koordynator ds. pielęgniarstwa: mgr  Jadwiga Zapała

Konsultanci naukowi:
prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel (Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Gliwicach)
prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński (Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)

 

Działalność medyczna:

W skład kliniki wchodzą:

 1. OLS (Ośrodek Lecznictwa Stacjonarnego) Hematologii i Nowotworów Krwi

 2. OLS Ostrych Białaczek

 3. OLS Transplantacji Szpiku z Pracownią Aferez

 4. Poradnia Hematologii i Nowotworów Krwi (z wyodrębnionymi gabinetami: Zaburzeń Krzepnięcia i dla Chorych Poddanych Transplantacji Szpiku)
  Hemofilia i Pokrewne Skazy Krwotoczne:
  Tel. 41 3674821 - Poradnia Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Hemostazy (dr n. med. Arkadiusz Drobiecki)
  Tel. 41 3674848, 41 3674846, 41 3674875 - całodobowy kontakt telefoniczny

 5. Zakład Immunologii Klinicznej z Poradnią Immunologii Klinicznej – Zaburzeń Odporności oraz Laboratorium Zakładu Immunologii Klinicznej

 6. Oddział Dzienny Kliniki Hematologii

 7. Bank Komórek Krwiotwórczych z Pracownią Preparatyki Szpiku

Dział Hematologii został utworzony w 1999 roku. Pierwotnie liczył 16 łóżek. W 2014 roku został przeniesiony do nowo wybudowanego budynku i przekształcony w Klinikę Hematologii i Transplantacji Szpiku. Powstał w ramach inwestycji "Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach: współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (Umowa nr UDA-RPSW.05.01.00-26-775/11-00, Projekt WND- RPSW.05.01.00-26-775/11).
Obecnie Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku posiada 51 łóżek w tym 7 łóżek w Oddziale Transplantacji Szpiku, 10 łóżek w Oddziale Leczenia Ostrych Białaczek, 34 łóżka w Oddziale Hematologii i Nowotworów Krwi.

W ramach diagnostyki w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku wykonujemy m. in.:

 • pełny zakres badań krwi i szpiku kostnego (cytologia, immunofenotypowanie)

 • badania obrazowe (USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET)

 • badanie kariotypu

 • FISH

 • badania molekularne

 • badania wirusologiczne

OLS Transplantacji Szpiku dysponuje 7 jednoosobowymi salami chorych wyposażonymi w filtrację i laminarny przepływ powietrza. Każda sala wyposażona jest w zestaw do monitorowania czynności życiowych (EKG, RR, saturacja itp.), posiada własny węzeł sanitarny, łącza internetowe oraz telewizor dla chorych. W Oddziale Transplantacji Szpiku obowiązuje zakaz odwiedzin.

W Oddziale Transplantacji wykonujemy autotransplantacje komórek macierzystych krwiotworzenia (szpiku). Chorzy przyjmowani są po uprzedniej kwalifikacji do tego zabiegu. Kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek w sali konferencyjnej Kliniki na poziomie -1. Chory kierowany na kwalifikację powinien posiadać aktualne skierowanie, podsumowanie dotychczasowego leczenia, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych z całego okresu choroby.

OLS Ostrych Białaczek dysponuje 10 łóżkami w 5 dwuosobowych salach zaopatrzonych w śluzę oraz węzeł sanitarny i urządzenia zapewniające ochronę przeciwinfekcyjną. Prowadzimy diagnostykę i leczenie chorych wg najnowszych Zaleceń Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek Dorosłych (PALG) i „European Leukemia Net”. Współpraca z innymi jednostkami ŚCO oraz jednostkami zewnętrznymi pozwala na prowadzenie pełnej diagnostyki obejmującej badania obrazowe (TK, NMR), funkcjonalne (PET), cytometryczne, cytogenetyczne i biomolekularne oraz pełnego leczenia uzupełnionego o procedury przeszczepowe. Dostępność metod terapeutycznych i diagnostycznych w obrębie ŚCO zapewnia optymalne leczenie i monitorowanie efektów leczenia. Precyzyjne określenie zaawansowania nowotworu oraz jego grup ryzyka przed leczeniem, indywidualny dobór metod leczenia oraz monitorowanie efektów leczenia umożliwia osiąganie wysokich odsetków odpowiedzi i przeżycia u chorych. Prowadzimy leczenie z użyciem wysokich dawek chemioterapii. Leczenie cytostatyczne zależne od postawionego rozpoznania prowadzimy w oparciu o najnowsze zalecenia.

OLS Hematologii i Nowotworów Krwi dysponuje 34 łóżkami w tym 4 izolatkami, dwoma gabinetami zabiegowymi w których wykonywane są zabiegi biopsji szpiku i trepanobiopsji i inne drobne zabiegi.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworów limfoproliferacyjnych m. in.:

 • chłoniaków,
 • szpiczaków,
 • przewlekłych białaczek limfocytowych,

nowotworów mieloproliferacyjnych m. in.:

 • przewlekłej białaczki szpikowej,
 • nadpłytkowości samoistnej,
 • czerwienicy prawdziwej,
 • oraz zespołów mielodysplastycznych i wielu innych, a także diagnostyką i leczeniem nienowotworowych chorób krwi: niedokrwistości, zaburzeń krzepnięcia i innych.

 

Personel lekarski:

dr hab. n. med. Ewelina Grywalska – immunolog kliniczny
dr n.med. Bartosz Garus – specjalista chorób wewnętrznych, immunolog
lek. Jarosław Meyer – specjalista chorób wewnętrznych, transfuzjolog kliniczny
dr n. med Anna Wosztyl - specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
dr n. med. Arkadiusz Drobiecki – specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, transfuzjolog kliniczny
dr n. med. Tomasz Krużel – specjalista chorób wewnętrznych, transplantolog kliniczny
dr n. med. Ewa Wasińska – specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
lek. Sylwia Trzpiot – specjalista hematolog
lek. Maria Nowakowska-Domagała – specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
lek. Agata Obara-Krysztofiak – specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
lek. Katarzyna Poniewierska-Jasak – specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
lek. Edyta Ponikowska-Szyba – specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
lek. Ewa Sierlecka – specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
lek. Małgorzata Skowronek – specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
lek. Renata Sleiman - specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
lek. Michał Kabała – rezydent
lek. Sylwia Kościołek-Zgódka - rezydent
lek. Anna Łakomiec - rezydent
lek. Paweł Zgódka - specjalista hematolog
lek. Kajetan Zgubieński - rezydent

 

Personel pielęgniarski:
Ogółem zatrudnionych 57 pielęgniarek, w tym:
magister pielęgniarstwa - 37
magister opieki paliatywnej - 2
licencjat pielęgniarstwa - 15
pielęgniarka dyplomowana - 3
Ze specjalizacją z pielęgniarstwa onkologicznego - 5, pielęgniarstwa zachowawczego - 8, pielęgniarstwa anestezjologicznego - 2, pielęgniarstwa chirurgicznego - 3, opieki długoterminowej - 3.

 

Pracownicy naukowi:
dr hab. n. med. Marcin Pasiarski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Media o nas:

Koronawirus jest groźny dla pacjentów z chorobami hematologicznymi

Centrum
Udostępnij