-A A +A

Pracownia Terapii Zajęciowej

W ramach Zakładu Psychoonkologii ŚCO działa:

Pracownia Terapii Zajęciowej

Terapia Zajęciowa w Świętokrzyskim Centrum Onkologii - jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego mającego źródło w naturalnych siłach witalnych organizmu, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Daje każdemu uczestnikowi szansę wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie, określonej jego wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami.
Istotą terapii jest leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mogą mieć wartość kształcącą, wychowawczą, a także leczniczą, relaksacyjną. Rozwija umiejętności manualne, pobudza do twórczości, uczy starannego i estetycznego wykonania, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczy koncentrację uwagi na danej czynności, uruchamia wyobraźnię, wrażliwość. Pomaga w procesie powrotu do zdrowia i polepszeniu jakości życia pacjenta.

Kadra Pracowni Terapii Zajęciowej:

Joanna Grzesik-Deska – mgr pedagogiki – specjalność: rewalidacja z terapią pedagogiczną, terapeuta zajęciowy, ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii w Akademia Ignatianum w Krakowie.

Zofia Lenarcik – mgr pedagogiki, instruktor terapii zajęciowej, ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii w Akademia Ignatianum w Krakowie.

Paweł Pilkiewicz - mgr pedagogiki, Trener Szkoleń w Zakresie Psychoonkologii PTPO

Harmonogram Pracy Pracowni Terapii Zajęciowej ŚCO

Zajęcia z Arteterapii:

poniedziałek – środa: 09.00 – 12.30

piątek: 10.30 – 12.00

Wizaż

Raz w miesiącu odbywają się warsztaty wizażu prowadzone w ramach współpracy Fundacji - „Piękniejsze Życie”

Środa: 14.00 – 15.30

 

Relaksacja: czwartki, piątki 11.30 – 12.00

Terapia Simontonowska: czwartki 9.00 – 12.30

Racjonalna Terapia Zachowania: piątki 9.00 – 12.30

 

Zajęcia skierowane są do wszystkich pacjentów leczących się stacjonarnie w Działach i Klinikach ŚCO oraz ich bliskich. Osoby zainteresowane poprawą jakości swojego życia, radzeniem sobie ze stresem i skuteczną profilaktyką zdrowia zapraszamy:

Kielce, ul. Artwińskiego 3, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (Zakład Psychoonkologii – Pracownia Terapii Zajęciowej, Gabinet 111 I piętro)

 

Praktyczne Zastosowanie Terapii Simontonowskiej w profilaktyce i edukacji zdrowia – skuteczny sposób poprawy jakości życia i redukcji STRESU

Celem zajęć jest praca nad:

 • poprawą funkcjonowania emocjonalnego człowieka,
  wzrostem zaangażowania w proces leczenia,
 • doskonaleniem umiejętności relaksacyjnych,
 • poprawą komunikacji z otoczeniem, a w konsekwencji poprawą jakości życia.

Terapia Simontonowska jest z powodzeniem stosowana w licznych ośrodkach onkologicznych na całym świecie, w USA, Japonii, Szwajcarii, Niemczech i Polsce.

Plan zajęć z Terapii Simontonowskiej

 1. Wprowadzenie do Terapii Simontonowskiej 06.06.2019
 2. Pomoc w kryzysie emocjonalnym – Rola przekonań w zdrowieniu 13.06.2019
 3. Wyobraźnia w zdrowieniu
 4. Nadzieja, wiara, poczucie sensu, wewnętrzna mądrość i duchowość 27.06.2019
 5. Stres, korzyści wtórne i znaczenie choroby 04.07.2019
 6. Rola naszych przekonań o śmierci lub nawrocie choroby 11.07.2019
 7. Dwu-letni plan zdrowienia 18.07.2019
 8. Wsparcie i komunikacja 25.07.2019
 9. Rola zabawy w zdrowieniu 01.08.2019
 10. Jak sobie radzić między sesjami i po zakończonej terapii 08.08.2019

 

Racjonalna Terapia Zachowania

RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania) umożliwia skuteczną interwencję terapeutyczną poprzez zmianę i usprawnienie przekonań, jakie wykorzystuje dana osoba. Jednocześnie, regularna praca własna przy zastosowaniu zasad poznanych dzięki RTZ umożliwia skuteczny i długotrwały rozwój własny i poprawę codziennego funkcjonowania. Warsztaty są skierowane do  wszystkich pacjentów leczących się stacjonarnie w Działach i Klinikach ŚCO oraz ich bliskich. Osoby zainteresowane poprawą jakości swojego życia, radzeniem sobie ze stresem i skuteczną profilaktyką zdrowia zapraszamy:

 

Plan zajęć z Racjonalnej Terapii Zachowania

 1. Wprowadzenie do RTZ 07.06.2019
 2. Jak powstają nasze myśli i emocje? 14.06.2019
 3. Jak słowa wpływają na nasze emocje? 21.06.2019
 4. Wprowadzenie do Racjonalnej Samo-Analizy i Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej 28.06.2019
 5. Neurofizjologia ABC Emocji 05.07.2019
 6. Teoria uczenia się i co sprawia że się zmieniamy? 12.07.2019
 7. Jak np. radzić sobie ze złością? 19.07.2019
 8. RTZ – ćwiczenia praktyczne 26.07.2019
 9. Praktyczne zastosowanie RTZ w różnych sytuacjach 02.08.2019
 10. Praktyczne zastosowanie RTZ – Podsumowanie 09.08.2019

Kontakt: Paweł Pilkiewicz – tel. (41) 367-40-42 pok. 111 (I piętro)

Udostępnij