-A A +A

Pracownia Terapii Zajęciowej

Zajęcia w Pracowni Terapii Zajęciowej skierowane są do wszystkich pacjentów ŚCO oraz ich bliskich.

Terapia Zajęciowa – jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego mającego źródło w naturalnych siłach witalnych organizmu, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Daje każdemu uczestnikowi szansę wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie, określonej jego wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami.

Istotą terapii jest leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i prac, które mają wartość kształcącą, leczniczą, relaksacyjną. Rozwija umiejętności poznawcze, pobudza do twórczości, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczy koncentrację uwagę. Pomaga w procesie powrotu do zdrowia i polepszeniu jakości życia pacjenta.

Osoby zainteresowane poprawą jakości swojego życia, radzeniem sobie ze stresem i skuteczną profilaktyką zdrowia
Zapraszamy
 
Kadra Pracowni Terapii Zajęciowej:
Joanna Grzesik-Deska – mgr pedagogiki – specjalność: rewalidacja z terapią pedagogiczną, terapeuta zajęciowy, ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii w Akademia Ignatianum w Krakowie.
Edyta Bzdrenga – terapeuta zajęciowy
Paweł Pilkiewicz – mgr pedagogiki, terapeuta zajęciowy, Trener Szkoleń w Zakresie Psychoonkologii PTPO
 
Kontakt:
Kielce, ul. Artwińskiego 3, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (Zakład Psychoonkologii – Pracownia Terapii Zajęciowej, Gabinet 111, I piętro)
Kontakt: tel. (41) 367-40-42
https://www.facebook.com/TerapiaZajeciowaSCO

 

HARMONOGRAM PRACY

W PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ŚCO.

Poniedziałek
08:00-09:00                                              Konsultacje w sprawie opieki socjalno-bytowej (E. Bzdrenga)
09:00-12:00 zajęcia z arteterapii z psychoedukacją
12:00-12:15 przerwa
12:15-14:00 zajęcia relaksacyjne              z psychoedukacją (E. Bzdrenga, J. Grzesik-Deska, P. Pilkiewicz)

Wtorek
08:00-09:00                                                            Konsultacje w sprawie opieki socjalno-bytowej (E. Bzdrenga)
09:00-12:00 Paca w Działach Klinicznych ŚCO (E. Bzdrenga, J. Grzesik-Deska, P. Pilkiewicz)
12:00-12:15 przerwa
12:15-14:00 zajęcia z arteterapii                          z psychoedukacją (E. Bzdrenga, J. Grzesik-Deska, P. Pilkiewicz)

Środa
08:00-09:00                                         Konsultacje w sprawie opieki socjalno-bytowej (E. Bzdrenga)                                                
09:00-12:00 zajęcia z arteterapii z psychoedukacją

(E. Bzdrenga, J. Grzesik-Deska, P. Pilkiewicz)
12:00-12:15 przerwa
12:15-14:00 zajęcia relaksacyjne               z psychoedukacją (E. Bzdrenga, J. Grzesik-Deska, P. Pilkiewicz)

Czwartek
08:00-09:00                                                    Konsultacje w sprawie opieki socjalno-bytowej (E. Bzdrenga)
09:00-12:00 zajęcia z terapii Simontonowskiej z relaksacją (E. Bzdrenga, J. Grzesik-Deska, P. Pilkiewicz)

12:00-13:00                                                    Konsultacje w sprawie opieki socjalno-bytowej (E. Bzdrenga)
13:00-14:00 grupa wsparcia psychospołecznego dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich (E. Bzdrenga, J. Grzesik-Deska, P. Pilkiewicz)

Piątek
08:00-09:00                                       Konsultacje w sprawie opieki socjalno-bytowej  (E. Bzdrenga)                                       
09:00-12:00 zajęcia z arteterapii z psychoedukacją (E. Bzdrenga, J. Grzesik-Deska, P. Pilkiewicz)

 

 

Zajęcia z arteterapii – terapia przez sztukę. Zadaniem arteterapii jest wspomaganie procesu leczenia), jest stosowana także jako metoda rozwoju osobistego. Jest stosowana między dla osób z niepełnosprawnością i chorobą, przy problemach fizycznych, poznawczych i neurologicznych, oraz trudnościach psychospołecznych związanych z chorobami somatycznymi (np. chorobami nowotworowymi).

Zajęcia relaksacyjne – to zajęcia uczące pacjenta „wchodzenie” w stan relaksu. Relaksacja osiągana może być w procesie treningu relaksacyjnego. Zwykle uczenie relaksacji polega na rozluźnianiu grup mięśni, spowolnieniu oddechu i oddychaniu brzusznym. Treningi relaksacyjne są formą (autoterapii) i stosowane są, między innymi, w psychoterapii behawioralnej, leczeniu bezsenności, redukowaniu stresu, depresji, lęku, bólów głowy.

Racjonalna Terapia Zachowania – jest jedną z metod terapeutycznych, najczęściej stosowaną w pracy z pacjentami onkologicznymi. RTZ to metoda pracy z pacjentami za pomocą zmiany negatywnych przekonań na zdrowe. Jest to metoda pracy z emocjami, służąca lepszym myślom i przekonaniom oraz zmianie zachowania. RTZ pozwala szybko reagować na praktyczne problemy pacjenta równolegle pomagając krok po kroku rozwiązywać bardziej złożone – i często leżące u podłoża tamtych – problemy osobowościowe.

PsychoedukacjaCelem psychoedukacji jest lepsze zrozumienie przez pacjenta własnego stanu zdrowia psychicznego. Wzmacnia się również mocne strony pacjenta i jego własne zasoby w radzeniu sobie z chorobą, by zapobiec nawrotom i podwyższyć jego dobrostan w długiej perspektywie czasowej. U podstaw takich oddziaływań leży założenie, że z większą wiedzą na temat własnego stanu zdrowia konsument (pacjent) może sobie lepiej z nią radzić.

Spotkanie w sprawie socjalno-bytowej – udzielanie informacji na temat pozyskania świadczeń z pomocy społecznej, ZUS, KRUS oraz zespołów orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Wsparcie psychospołeczne – jest krótkoterminową formą pomocy, która obejmuje pacjentów onkologicznych i ich bliskich. Zajęcia 60 minut, raz w tygodniu. Celem zajęć jest wzajemna wymiana doświadczeń, które pomagają lepiej radzić sobie pacjentom i ich bliskim okresie powrotu do zdrowia.  

Pracownia Terapii Zajęciowej – pok. 111 pierwsze piętro

Tel. 41-367-40-42

Ze względu na obostrzenia sanitarne, zajęcia odbywają się w grupach pięcioosobowych.

Centrum
Udostępnij