-A A +A

Dział Informatyki

Dane kontaktowe: ŚCO Budynek Administracyjny I piętro, pok. 219 -225

tel. 41 367 4891 - kierownik
tel. 41 367 4893 - sekretariat
tel. 41 367 4905 - pracownicy
e-mail: informatyka@onkol.kielce.pl

Kierownik: mgr inż. Zbigniew Chrapek

Z-ca kierownika: mgr inż. Andrzej Opoka, Sebastian Czarnecki

Personel/Kadra: 15 pracowników technicznych

Działalność niemedyczna:

 • Planowanie, nadzór i koordynacja prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej ŚCO.
 • Prace związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych oraz bieżącym rozwiązywaniem problemów użytkowników aplikacji (HelpDesk).
 • Administracja i utrzymanie serwerów sieciowych.
 • Wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowego systemu informatycznego w działach administracyjnych ŚCO.
 • Prowadzenie prac analitycznych nad rozwojem i podnoszeniem efektywności działów administracyjnych poprzez optymalne wykorzystanie możliwości istniejących aplikacji jak również poprzez wprowadzanie nowych modułów systemu informatycznego.
 • Wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów w działach medycznych.
 • Prowadzenie prac analitycznych nad rozwojem i optymalnym wykorzystaniem systemów informatycznych w działach medycznych.
 • Prowadzenie prac związanych z integracją systemów informatycznych wykorzystywanych w ŚCO.
 • Prowadzenie prac związanych z elektroniczną wymianą danych z instytucjami zewnętrznymi.
 • Administracja i utrzymanie baz danych wykorzystywanych przez systemy informatyczne ŚCO.
 • Prace związane z administracją i utrzymaniem systemów do tworzenia kopii zapasowych danych.
 • Wsparcie w zakresie infrastruktury teleinformatycznej dla systemów zabezpieczeń w budynkach ŚCO.
 • Organizacja dostępu do sieci INTERNET i administracja serwisów internetowych ŚCO.
 • Prace związane z projektem i wykonaniem stron serwisu WWW ŚCO.
 • Opracowywanie materiałów konferencyjnych pod kątem prezentacji z użyciem technologii multimedialnych jak również metod tradycyjnych.
 • Planowanie oraz koordynacja prac związanych z zakupami systemów informatycznych, jak również prowadzenie konsultacji w zakresie wyboru sprzętu oraz oprogramowania.
 • Optymalizacja procesu zarządzania ŚCO poprzez maksymalne wykorzystanie dostępnych technologii informatycznych.
 • Prowadzenie prac analitycznych w zakresie usprawnienia procesu opieki nad pacjentem.
 • Konsultacje w zakresie wprowadzania nowych metod wspomagania diagnozy i terapii medycznej
 • z zastosowaniem techniki komputerowej.
 • Rozwój i wsparcie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego wspomaganie procesów obsługi działów zarówno medycznych jak i administracyjnych.

Prowadzenie szkoleń:

 • obsługa komputera,
 • obsługa aplikacji użytkowych,
 • użytkowanie aplikacji dedykowanych do wspomagania obsługi działów administracji ŚCO,
 • użytkowanie systemów wykorzystywanych do obsługi działów medycznych,
 • wykorzystywanie usług sieci INTERNET.

 

Centrum
Udostępnij