-A A +A

Polityka ochrony danych osobowych

Podstawy prawne:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach dokłada wszelkich starań w celu prawidłowego wypełniania wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • Polityki Ochrony Danych Osobowych ŚCO w Kielcach.

Klauzule informacyjne

Administratorem Danych Osobowych jest:

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,

ul. S. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, Regon: 001263233

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Mariusz Wiatr, tel: 41 3674 094, e-mail: iod@onkol.kielce.pl

Centrum
Udostępnij