-A A +A

Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dane kontaktowe:

Sekretariat: tel. 41 36 74 336, 41 36 74 293

Poradnia: 41 36 74 650

Dr n. med. Sławomir Okła, specjalista otorynolaryngolog

Kierownik Kliniki:
dr n. med. Sławomir Okła
- specjalista otorynolaryngolog

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca kierownika Kliniki: dr n. med. Stanisław Żyłka, specjalista otorynolaryngolog

Zastępca kierownika Kliniki: dr n. med. Magdalena Ziółkowska, specjalista otorynolaryngolog

Koordynator ds. pielęgniarstwa: mgr Edyta Gondek

Zastępca koordynatora ds. pielęgniarstwa: mgr Monika Gaik

 

Działalność medyczna:

W skład Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi wchodzą:

Ośrodek Lecznictwa Stacjonarnego - 26 łóżek

Poradnia Otolaryngologii z Pracownią Endoskopową oraz Salą Operacyjną

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej

Poradnia Logopedyczna

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi.

Oferujemy:

 • pełny zakres świadczeń wysokospecjalistycznych z dziedziny otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi (w tym chirurgia laserowa, mikrochirurgiczne operacje krtani oraz endoskopowe, czynnościowe operacje zatok przynosowych z wykorzystaniem elektromagnetycznej nawigacji śródoperacyjnej), z wyłączeniem operacji rekonstrukcyjnych słuchu i chirurgii guzów naczyniowych,
  • pełny zakres diagnostyki i chirurgicznego leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów krtani i gardła dolnego, jamy ustnej i gardła środkowego oraz nowotworów masywu szczękowo-sitowego (jamy nosa i zatok przynosowych) - z wykorzystaniem zarówno technik endoskopowych jak i operacji z dostępu zewnętrznego,
  • chirurgii gruczołów ślinowych z rutynowym wykorzystaniem monitorowania nerwu twarzowego

  • zabiegi z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej przy zastosowaniu wolnych oraz uszypułowanych (z zachowanymi własnymi naczyniami krwionośnymi) przeszczepów skóry oraz odległych, uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych w leczeniu zaawansowanych nowotworów obszaru głowy i szyi wymagających rozległych operacji resekcyjnych (amputacyjnych),

  • leczenie operacyjne nowotworów skóry głowy i szyi,

 • leczenie zmian pourazowych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej,
  • pełny zakres świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej,

  • implantacje protez głosowych ze skuteczną rehabilitacją głosu i mowy u chorych po całkowitym usunięciu krtani,

 • w ramach ambulatorium: świadczenia diagnostyczne, konsultacyjne i „małe zabiegi” z zakresu otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi oraz chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej.

Nasza Klinika jest liderem na rynku polskim i europejskim pod względem chirurgicznej rehabilitacji głosu i mowy u chorych po całkowitym usunięciu krtani. Jako jedyny ośrodek w Polsce standardowo u wszystkich chorych wymagających radykalnej laryngektomii implantujemy protezy głosowe jednoczasowo z operacją (50-60 zabiegów implantacji rocznie oraz ok. 400 zabiegów wymiany protezy głosowej). Nasi pacjenci rozpoczynają naukę mówienia już w 12 dobie po operacji i wychodzą ze szpitala mówiąc zaledwie po 2-3 dniach nauki - pozwala im to na powrót do normalnej aktywności życiowej, mówią swoim, lekko zachrypniętym głosem. Wszczepianie protez głosowych rozpoczęliśmy w 2001 roku, zanim jeszcze NFZ zaczął refundować tę procedurę (w dalszym ciągu NFZ nie refunduje implantacji protezy głosowej wykonywanej jednoczasowo podczas operacji całkowitego usunięcia krtani). Od 2001 roku wykonaliśmy ponad 660 takich zabiegów. Koszty ponosimy sami - dla pacjenta zabieg jest bezpłatny.

Współpracujemy z:

 • Kliniką Onkologii i Chirurgii Głowy i Szyi Holenderskiego Instytutu Raka w Amsterdamie,
 • Świętokrzyskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych,
 • Polskim Towarzystwem Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi - www.otolaryngologia.org.pl - dr Sławomir Okła jest członkiem Zarządu Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, jest też Przewodniczącym Świętokrzyskiego Oddziału PTORL-ChGiSz,
 • Polską Grupą Badań Nowotworów Głowy i Szyi -www.phnos.org.pl – bierzemy czynny udział w: I Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi -http://oppngis.pl/pl/ - od jego inauguracji w 2012 r - dr Sławomir Okła jest Koordynatorem Regionalnym na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Prowadzimy badania nad:

 • stosowaniem protez głosowych w rehabilitacji mowy u chorych po usunięciu krtani. Prowadzimy szkolenia w tym zakresie dla specjalistów z terenu całego kraju oraz z zagranicy,

 • optymalizacją leczenia nowotworów gruczołów ślinowych,

 • optymalizacją leczenia przerzutów do węzłów chłonnych rejonu głowy i szyi,

 • skojarzonym leczeniem raka dna jamy ustnej

 • rozwojem chirurgii endoskopowej guzów podstawy czaszki

 

Personel:

lek stom. Iwona Kardaś, spec. chirurgii szczękowo-twarzowej, spec. chirurgii stomatologicznej,

lek. med. Joanna Szybkowska-Szkliniarz, spec. chirurgii szczękowo-twarzowej,

dr n. med. Sylwia Postuła, spec. otorynolaryngolog

dr n. med. Joanna Kobiorska-Nowak, spec. otorynolaryngolog

lek. med. Paweł Sroka, spec. otorynolaryngolog

lek. med. Michał Żyła, spec. otorynolaryngolog

lek. med. Marcin Zawadzki, spec. otorynolaryngolog

dr n. med. Kamil Michta – w trakcie spec. z otorynolaryngologii

dr n. med. Jakub Spałek - w trakcie spec. z otorynolaryngologii

lek. stom. Monika Kuś-Janik, rezydentura w trakcie spec. z chirurgii stomatologicznej

lek. med. Joanna Prajwowska-Bednarek, rezydentura w trakcie spec. z otorynolaryngologii

lek. med. Mariola Haduch, rezydentura w trakcie spec. z otorynolaryngologii

lek. med. Szczepan Kaliniak - rezydentura w trakcie spec. z otorynolaryngologii

lek. dent. Przemysław Ociepa – w trakcie spec. z chirurgii szczękowo-twarzowej

 

mgr Katarzyna Makowiecka, logopeda

 

Personel pielęgniarski: 24 pielęgniarki

Centrum
Udostępnij