-A A +A

Rozbudowa Kliniki Radioterapii

Projekt: nr POIS.09.02.00-00-0133/17 pn.  WYMIANA JEDNEGO AKCELERATORA ORAZ ROZBUDOWA KLINIKI   RADIOTERAPII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH Z ZAKUPEM DODATKOWEGO AKCELERATORA

Cel projektu: POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ  Z ZAKRESU LECZENIA TELERADIOTERAPIĄ

Wartość projektu:  33 220.947,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   26 702 925,44 PLN

Planowane efekty: wymiana jednego akceleratora, budowę budynku radioterapii z bunkrem, zakup i montaż dodatkowego akceleratora, zakup  pierwszego wyposażeniem budynku,

Beneficjent:  ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W KIELCACH

 

Dotyczy: realizacji umowy o dofinansowanie NrPOIS.09.02.00-00-0133/17-00 na "Wymianę jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora"

Beneficjent Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowościach  lub nadużyć finansowych za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

 

Tablica informacyjna 1
Tablica informacyjna 2
Udostępnij