-A A +A

Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa kliniki radioterapii świętokrzyskiego centrum onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora

Projekt: nr POIS.09.02.00-00-0133/17 pn.  WYMIANA JEDNEGO AKCELERATORA ORAZ ROZBUDOWA KLINIKI   RADIOTERAPII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH Z ZAKUPEM DODATKOWEGO AKCELERATORA

Cel projektu: POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ  Z ZAKRESU LECZENIA TELERADIOTERAPIĄ

Wartość projektu:  33 220.947,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   26 702 925,44 PLN

Planowane efekty: wymiana jednego akceleratora, budowę budynku radioterapii z bunkrem, zakup i montaż dodatkowego akceleratora, zakup  pierwszego wyposażeniem budynku,

Beneficjent:  ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W KIELCACH

 

Dotyczy: realizacji umowy o dofinansowanie NrPOIS.09.02.00-00-0133/17-00 na "Wymianę jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora"

Beneficjent Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowościach  lub nadużyć finansowych za pośrednictwem adresu e-mail: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: link

 

Centrum
Udostępnij