-A A +A

Zakończenie rozbudowy Kliniki Radioterapii Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa kliniki radioterapii świętokrzyskiego centrum onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora

Beneficjent:  ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W KIELCACH

zakończył realizację:

Projektu: nr POIS.09.02.00-00-0133/17 pn.  WYMIANA JEDNEGO AKCELERATORA ORAZ ROZBUDOWA KLINIKI   RADIOTERAPII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH Z ZAKUPEM DODATKOWEGO AKCELERATORA

Cel projektu: POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ  Z ZAKRESU LECZENIA TELERADIOTERAPIĄ

Wartość projektu:  39 693 294,08 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   28 848 834,91 PLN

Uzyskane efekty: wymiana jednego akceleratora, budowę budynku radioterapii z bunkrem, zakup i montaż dodatkowego akceleratora, zakup  pierwszego wyposażeniem budynku,

Centrum
Udostępnij