-A A +A

Wigilia Świętokrzyskich Gladiatorów

W dniu 20.12.2018 r. Świętokrzyscy Gladiatorzy spotkali się na tradycyjnej Wigilii.
Był to czas podsumowania roku 2018 oraz czas składania sobie wzajemnych życzeń.
W kilku słowach skierowanych do uczestników Prezes Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Gladiator Janusz Marszycki powiedział m. innymi , iż działania Gladiatorów wynikają z chęci dawania i troski o drugiego człowieka, a nie z chęci robienia kariery. Z troski o drugiego człowieka, żeby uniknął przykrości i doświadczeń Gladiatorów, doznanych w wyniku przechodzenia przez chorobę. Dlatego Świętokrzyscy Gladiatorzy troszcząc się o swoich przyjaciół, kolegów , znajomych i tych co się zgłaszają ze swoimi problemami, mówią im, jak najczęściej się da o profilaktyce i konieczności poddawania się badaniom urologicznym.
Bardzo aktywnie w 2018 r. działał Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator w Kielcach działał na rzecz podnoszenie świadomości mężczyzn w zakresie konieczności wykonywania badań i wczesnego wykrywania choroby nowotworowej prostaty oraz układu moczowego.
Świętokrzyskim Gladiatorom w działaniu przyświecało przekonanie, iż wczesne ujawnienie zmian chorobowych prostaty, to gwarancja całkowitego wyleczenie. Hasła przewodnie głoszone przez Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Gladiator w Kielcach, w roku 2018 brzmiały- Jeden mężczyzna zbadany urologicznie po 40 roku życia , to jedno uratowane życie. Drugie hasło propagowane przez Stowarzyszenie , to „ Profilaktyka- podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi”.
Organizacja spotkań edukacyjnych, kolportaż materiałów edukacyjnych, emisja w PR Kielce spotów edukacyjnych, niosących ze sobą wszystkie zaplanowane treści , pomogły nagłośniły skalę problemu oraz spowodowały dotarcie z informacją do wielu mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
Ewidentnym, głównym dowodem potwierdzającym pozytywne efekty podejmowanych działań przez Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator w Kielcach niech będą dane statystyczne publikowane przez Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Mówią one , iż w roku 2017 i 2018 w sposób znaczny i zauważalny wzrosła liczba mężczyzn poddających się badaniom profilaktycznym prostaty i objętych leczeniem prostaty.
Drugim ewidentnym dowodem na pozytywną reakcje społeczną, na inicjatywy Stowarzyszenia, jest ciągłe zapotrzebowanie na materiały edukacyjne kolportowane przez Stowarzyszenie w placówkach medycznych na terenie województwa świętokrzyskiego, gdzie trafiają chorzy z objawami onkologicznymi układu moczowo- płciowego.
Zasadnym i koniecznym zatem są dalsze i intensywniejsze działanie w zakresie popularyzowania: badań profilaktycznych układu moczowo- płciowego, zdrowego trybu życia i eliminowanie ze swojego życia palenia tytoniu, popularyzowanie odpowiedniego i zdrowego odżywiania się, ograniczanie spożycia potraw wysokotłuszczowych na rzecz roślinnych, które Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator w Kielcach zamierza prowadzić w roku 2019 r.
Po tym krótkim podsumowaniu 2018 r. Prezes Janusz Marszycki przekazał w imieniu zarządu dla wszystkich Gladiatorów życzenia świąteczne i noworoczne oraz błogosławieństwo
i życzenia miłosierdzia bożego w imieniu i z upoważnienia Brata Sergiusz Ślęzaka z Parafii Św. Franciszka z Asyżu, który pełni funkcję kapelana w ŚCO w Kielcach
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Tadeusz Włodarczyk złożył wszystkim członkom, sympatykom i życzliwym ludziom oraz przedstawicielom instytucji i firm wspierających Stowarzyszenie życzenia świąteczne i noworoczne.
„ Piękna jest radość w Święta i ciepłe są myśli o bliskich. Niech zatem zdrowie, miłość, pokój i szczęście, otoczą nas wszystkich. Zdrowia, szczęścia oraz pogody ducha i optymizmu w zwykłej i niezwykłej codzienności 2019 roku. Zdrowia, szczęścia oraz życzliwości ludzkiej w ten Świąteczny Czas i na 2019 r. oraz do siego roku 2019.”
Po przełamaniu się opłatkiem przystąpiono do Wigilijnej kolacji na , której zgodnie z tradycją każdy uczestnik miał możliwość skosztowania 12 wigilijnych potraw.

Tekst opracował: Janusz Marszycki

Załącznik: 
Dla pacjenta
Udostępnij