-A A +A

Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej

Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej

Projekt: nr POIS.09.02.00-00-0147/18 pn.  "Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach"

Cel projektu: zwiększenie dostępności badań PET poprzez  zakup i montaż  nowego 128 rzędowego cyfrowego  skanera  PET/CT o wysokiej zdolności rozdzielczej wyposażony w 4 nowe stacje opracowania wyników pomiarowych wraz z niezbędnym wyposażeniem warunkującym jego funkcjonowanie w strukturze informatycznego systemu szpitalnego ŚCO SP ZOZ.

Wartość projektu:  15 100 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   3 020 000,00 PLN

Wkład Budżetu Państwa: 11 325 000,00 PLN

Planowane efekty: Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej w aparat PET/CT, wykonanie prac adaptacyjnych umożliwiających montaż i uruchomienie aparatu.

Beneficjent:  ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W KIELCACH

 

Beneficjent Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach informuje o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowościach  lub nadużyć finansowych za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacj...

Udostępnij